S tímto projektem na výstavbu čtyř tras pro cyklistickou dopravu se bude Krnov ucházet o finanční podporu v rámci Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko. „Jedná se o úsek na Opavské ulici, od kotelny na začátku SPC po ulici 9. května, v délce přibližně 960 metrů. Navazující úsek na Opavské ulici od ulice 9. května po Kaufland měří asi 260 metrů. Další trasa měří asi 770 metrů a vede po Albrechtické ulici od evangelického kostela po podjezd pod železničním mostem. Poslední úsek na ulici Bruntálské měří 520 metrů. Vede od ulice Nádražní po křižovatku s ulicí Partyzánů,“ uvedl Michal Skalka z odboru regionálního rozvoje.

Celkové náklady na tyto čtyři trasy jsou odhadovány na 24 milionů korun. Pokud město dotace z ROP nezíská, realizovat trasy letos nebude. Na tak velkou investici nemá v městském rozpočtu finanční prostředky.

Další důležité plánované cyklotrasy vedou z Krnova ve směru na Opavu a na Město Albrechtice. Ve směru na Opavu je přichystána výstavba cyklostezky Krnov – Opava – Velké Hoštice o délce 25 kilometrů. Na její přípravě a realizaci, která by měla začít už letos, se podílí Krnov, Úvalno, Brumovice, Holasovice, Neplachovice, Opava a Velké Hoštice.

Krnov dále plánuje úpravu již existující cyklotrasy v úseku Krnov-Chomýž – Krásné Loučky – Linhartovy. Příprava této akce je ve fázi projektové dokumentace k územnímu řízení.

Při výstavbách cyklotras a cyklostezek se město Krnov potýká s řadou problémů. Jejich vznik provází, stejně jako u všech liniových staveb, složitá jednání s vlastníky parcel. V řadě případů je vyřešení majetkoprávních vztahů zdlouhavé a může se táhnout po mnoho let. Rovněž získání všech potřebných povolení pro jejich stavbu je časově náročné. „Jejich vznik brzdí také vysoké náklady na výstavbu. Obzvlášť se to týká cyklostezek ve městě, kdy se do nákladů promítají například přeložky sítí, zásahy do komunikací a chodníků či přesuny autobusových zastávek,“ dodal Michal Skalka.