Čtyřikrát dvě vyučovací hodiny strávila mladá policistka před školními lavicemi, které zaplnili žáci osmých a devátých tříd Základní školy na Dvořákově okruhu v Krnově.

„Tento typ preventivní přednášky je pro školáky přínosný hlavně proto, aby si uvědomili odpovědnost za své činy a to, že spáchat přestupek nebo trestný čin není žádná legrace. Žáci si tak ujasní, jaké jejich jednání již může být trestné. Především ti, kteří už mají vlastní zkušenosti se zákonem, jsou u těchto přednášek velice aktivní a vnímaví,“ uvedla Pavla Munclingerová.

Dvouhodinová přednáška byla rozdělena do dvou částí – nejprve se žáci seznámili s obecnými pojmy jako je trestný čin, přestupek, rejstřík trestů či jaké opatření je ukládáno nezletilým a mladistvým za jejich provinění. Zcela novým pojmem pak pro většinu dětí byla Probační a mediační služba a pro mnohé i alternativní trest.

Velkou diskuzi ale vyvolala zejména druhá část přednášky, která se zaměřovala na praktické příklady. Děti u některých ukázek vymýšlely nejrůznější varianty, kterými by z trestného činu udělaly přestupek či beztrestný skutek a snažily se některé z nich převést i do jejich každodenního života. Nakonec žáci zhlédli krátkou video ukázku o partě mladých lidí týkající se pravdivých kriminálních případů.

Základní škola Dvořákův okruh je z krnovských základních škol v tomto roce první, která o takovouto přednášku požádala. „Objednávali jsme si z několika témat přednášek, které námbyly PoliciíČRnabízeny. Trestní odpovědnost dětí a mládeže jsme zvolili záměrně, protože o této problematice mají naši žáci dost nepřesné informace. Přednáška podaná přímo policistou je podle nás mnohem efektivnější,“ vysvětlil ředitel školy Boris Stodůlka důvody, vedoucí k rozhodnutí pořádat přednášku o trestní odpovědnosti.

Policie provádí i další preventivní aktivity týkající se besed a přednášek na školách v tematických celcích seznámení s prací policie nebo dopravní výchova. Další témata jako trestní odpovědnost, šikana, drogy jsou z pohledu trestně právního.

(geb)