Berndt Posselt se už v roce 2000 zúčastnil slavnostního otevření úvalenské rozhledny po rekonstrukci. Nemohl chybět ani na oslavách stého výročí postavení rozhledny v Úvalně.

Toho využil správce krnovské synagogy Jan Stejskal a pozval ho také do Krnova. Chtěl mu ukázat, jak pokročily restaurátorské práce v synagoze a připomenout, že pro mnohé z krnovských Židů byla němčina mateřským jazykem.

Shodou okolností Posselt navštívil synagogu v sobotu, na kterou připadá největší židovský svátek Jom Kipur. „Berndt Possellt je významným představitelem komunity sudetoněmeckých krajanů a působí jako mluvčí jejich sdružení. Ve své veřejné činnosti usiluje o dialog a porozumění mezi lidmi různých národností a náboženství.

Prostřednictvím pražské kanceláře Sudetoněmeckého krajanského sdružení, vedené Petrem Bartonem, udržuje živý kontakt s řadou osobností českého veřejného i občanského života," zdůvodnil krnovský zastupitel a správce synagogy Jan Stejskal význam této návštěvy.

Památku „osvoboditele sedláků" Hanse Kudlicha uctil Berndt Posselt v Úvalně společně s Kudlichovým přímým potomkem Waltrem Kudlichem. Společně si také prohlédli krnovskou synagogu. „Jedna z větví rodiny Kudlichovy provozovala v Krnově textilní továrnu na Soukenické ulici, tedy v blízkosti synagogy," upozornil Stejskal na zajímavé souvislosti.

„Bez finanční podpory Evropské unie bychom dnes nestáli v opravených prostorách synagogy," informoval Berndta Posselta Jan Stejskal o projektu Revitalizace židovských památek v České republice. Rekonstrukce synagogy v Krnově je po stavební stránce téměř u konce, ale kulturním účelům začne sloužit nejdřív na jaře. Na galerii synagogy vznikne muzejní expozice s tématem „Historie židovských podnikatelů, průmyslníků a vynálezců".

Synagoga byla postavena v roce 1872 pro potřeby krnovské židovské komunity. Mezi dárci, kteří stavbu synagogy finančně podpořili najdeme například císaře Františka Josefa nebo průmyslníka Salomona Rothschilda.