Na dvanáctém ročníku této ceny náměstkyně hejtmana pro školství Věra Palková gratulovala mimořádně talentovaným studentům, kteří kromě ocenění převzali dárkové předměty a poukazy na nákup knih či zboží pro sport a volný čas.

Mezi oceněnými byla také žákyně krnovského gymnázia Bernadeta Pavlíková. „Gymnázium Krnov reprezentovala v krajském i celostátním kole olympiády v jazyce francouzském. V nejvyšší kategorii nenašla přemožitele, a stala se zaslouženě vítězkou celostátní soutěže. Bernadeta byla také členkou družstva školy, které v krajském kole Gastrosoutěže pořádané u příležitosti Frankofonie v Ostravě obsadilo druhé místo.

Ocenění Bernadeta získala také za založení a vedení kroužku anglického divadla na Gymnáziu v Krnově," představil oceněnou studentku ředitel krnovského gymnázia Vladimír Schreier. Bernadeta Pavlíková se členy kroužku pravidelně nacvičovala divadelní představení v anglickém jazyce.

Bernadeta Pavlíková divadelní představení v anglickém jazyce sama psala i režírovala. V současné době už Bernadeta úspěšně studuje na filozofické fakultě Ostravské univerzity. „Pro krnovské gymnázium to bylo již druhé ocenění v řadě. V minulém roce byl vybrán také Matouš Morbitzer za své mimořádné sportovní úspěchy," připomenul Vladimír Schreier.

Na titul nejúspěšnějších žáků středních škol jsou nominováni především ti, kteří v uplynulém školním roce dosáhli mimořádných výsledků krajského, národního nebo mezinárodního významu v soutěžích i různých mimoškolních aktivitách.

Pracovní skupina letos vybírala nejlepší studenty z více než čtyřiceti návrhů v kategorii jednotlivec a z dvaceti návrhů v kategorii školní tým. V kategorii jednotlivec bylo oceněno pětadvacet nejúspěšnějších žáků středních škol a v kategorii školní tým pět nejlepších družstev středních škol Moravskoslezského kraje.