Hela Nejedlá může být považována pravděpodobně za nejznámější krnovskou tvůrkyni výtvarného stylu zvaného art brut. „Původně se tímto pojmem označovala pouze díla duševně nemocných, časem se název rozšířil i na práce lidí sice bez psychiatrické diagnózy, ale tvořících v ústraní, bez jakéhokoli výtvarného vzdělání, bez uměleckých či estetických ambicí. Tvorba je jejich nutkavou životní potřebou. Nevzhlíží k žádným výtvarným směrům, stylům nebo proudům,“ vysvětlil pojem art brut Jan Kuba, který se alternačním výtvarným směrům věnuje. Hela je klientkou střediska Benjamín, které zřizuje Slezská diakonie. Kdysi aktivní sportovkyně byla díky nemoci upoutána na invalidní vozík. S pomocí terapeutů střediska Benjamín začala malovat. Nejprve ústy, neboť ruce nemohla používat. Po rozcvičení začala používat i ruce a k malbě přidala práci s hlínou. Měla již několik samostatných výstav, v Krnově vystavovala například ve Flemmichově vile a také i v Kavárně a čajovně Ninive. Od roku 2003 se pravidelně účastní abilympiády v Pardubicích soutěžní přehlídky schopností a dovedností lidí se zdravotním postižením.

Na základě výsledků v jednotlivých ročnících abilympiád v rozmezí let 2003 2006 byla nominovaná na mezinárodní abilympiádu do Japonska města Šizuoka. Zde v roce 2007 reprezentovala Českou republiku v oblasti tvorby s keramickou hlínou. Její nejnovější práce zdobí čekárnu dětské ordinace nemocnice v Krkonoších.