Po schůzování se radní vyptávali vedení města na problémy, které trápí celé Krnovsko.

„Jde o region postižený nezaměstnaností, což souvisí i s dopravní obslužností a mobilitou pracovních sil. Prioritou je proto dořešení obchvatu Krnova, dále pak brownfieldu po staré slévárně a přilákání nových investorů do průmyslové zóny," shrnul náměstek hejtmana Josef Babka a dodal, že kraj je nejen připraven pomoci, ale už nyní zasílá Krnovsku prostředky nad rámec svých povinností.

Krajští radní navštívili i Krnovské opravny a strojírny a pak besedovali se starosty obcí, představiteli občanských aktivit a spolků. „Je dobře, že si na kraji na nás vzpomněli a vyslechli naše názory a náměty. Na druhou stranu těžko říct, kolik si z toho hektického dne v Krnově dokázali zapamatovat," konstatoval Petr Ondruška, který se setkání účastnil za spolek Flemmichovka.

Gabriela Mathiasová