K dominantám Krnova patří sousoší Tři Grácie. Tři nahé tanečnice pro Krnov vytvořil přední český sochař Olbram Zoubek, který právě dnes (ve čtvrtek, pozn.editora) slaví devadesáté narozeniny. Sochař Olbram Zoubek se narodil 21. dubna 1926 v Praze.

Jan Palach, srp a kladivo

Krnov se může pyšnit tím, že zde tento nejznámější český sochař současnosti obohatil veřejné prostranství svým dílem. A váže se k němu i zajímavá historka.

Olbram Zoubek upadl v nemilost komunistického režimu, když sejmul posmrtnou masku Jana Palacha. Jak se stalo, že v osmdesátých letech v Krnově Zoubkovy Tři Grácie tančily v parku Lidových milicí vedle srpu a kladiva?

Skutečnou identitu Grácií z antické mytologie Zoubek ukryl pod nic neříkajícím názvem Radost. Bývalá starostka Krnova Renata Ramazanová je kunsthistorička, takže dobře ví, jak se Zoubkovy Grácie v roce 1984 ocitly v parku Lidových milicí v sousedství srpu a kladiva.

„S komunistickým režimem se hrály každodenní hry na téma, co nám ještě projde a co už ne. Olbram Zoubek se ocitl na černé listině nežádoucích umělců poté, co sňal posmrtnou masku Jana Palacha. Aby své krnovské dílo mohl realizovat, bylo nutné mu dát univerzální název Radost.

Jen díky této hře se podařilo přesvědčit Jaroslava Vrzala, který tehdy stál v čele Krnova, aby město spolupracovalo s Olbramem Zoubkem. Samotné sousoší nemělo v sobě ani kapku komunistické ideologie," zavzpomínala Ramazanová na trik, díky kterému dnes Krnov vlastní originály Olbrama Zoubka.

Další ženskou postavu Zoubek vytvořil ve stejné době pro foyer koncertní síně.

Stěhování Tří Grácií

Park Lidových milicí byl přejmenován na Městský park a srp s kladivem zmizely zalité v betonu. V roce 1993 bylo Zoubkovo sousoší přemístěno na důstojnější místo, před koncertní síň.

„Sousoší akademického sochaře Olbrama Zoubka Tři tanečnice neboli Radost bylo původně instalováno v Městském parku, kde mu hrozilo poškození. Bylo proto pomocí autojeřábu přemístěno a instalováno za přítomnosti autora u koncertní síně. Akce byla přijata s všeobecným souhlasem.

Vzniklo prostředí bohaté na kulturní hodnoty výtvarného i hudebního charakteru," zaznamenal krnovský kronikář stěhování Grácií.

Další díla Olbrama Zoubka Krnov již sice nezískal, ale podobu veřejných prostranství v Krnově ovlivnil tento sochař ještě jednou. V roce 1998 byl členem poroty, která rozhodovala o podobě památníku Leopolda Bauera.

„V Krnově jsem získal za totality jednu z mála realizací. V Krnově mám také vzdálenou rodinu a rád se sem vracím. I proto jsem uvítal, když mě krnovští výtvarníci vyzvali ke vstupu do komise," komentoval Olbram Zoubek svůj vztah ke Krnovu, když pomáhal vybrat vítězný návrh.

V roce 2014 prošly Tři Grácie celkovou rekonstrukcí, které se ujal Zoubkův asistent sochař Jakub Grec. „Vzhledem ke svému věku již takovou práci nemůže dělat osobně, ale na Krnovu velmi lpí. Vždy mi říkal, jak by si přál, aby ty restaurátorské práce pro Krnov ještě stihnul dát dohromady," uvedl Zoubkův blízký spolupracovník Jakub Grec.