Zaměstnanci firem působících v průmyslové zóně v Krnově museli ještě minulý týden ze zastávky Petrův důl zbytek cesty dojít pěšky. Dnes už na základě požadavků firem sídlících na průmyslové zóně byly některé spoje MHD prodlouženy. Firmy svůj požadavek zdůvodnily obavami o bezpečnost svých zaměstnanců, kteří museli z konečné autobusu jít pěšky kus cesty po rušné komunikaci.

„Jedná se o dva prodloužené spoje v pracovní dny. Před šestou hodinou autobus doveze lidi na ranní směnu, a další spoj je vhodný pro pracovníky, kteří pojedou na noční směnu. Tyto prodloužené spoje se objevují v jízdním řádu linky 801 poprvé od 11. prosince,“ uvedla Helena Figurová z odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Krnově.

O prodloužení žádali podnikatelé

Prodloužení spojů MHD do průmyslové zóny bylo pouze jedním ze splněných požadavků zdejších firem.

Další se týkaly například řešení dopravní situace nebo údržby zeleně, která zónu obklopuje.

„V uplynulých měsících jsme navštívili jednotlivé firmy a s jejich majiteli či řediteli hovořili o problémech, s nimiž se potýkají, v jakých konkrétních záležitostech by jim mohla pomoci spolupráce s městem. Podněty, které jsme získali, jsme předali zodpovědným pracovníkům. V listopadu proběhla schůzka mezi vedením města a firem, na které prezentovali možná řešení,“ objasnila vztahy s místními podniky starostka Krnova Alena Krušinová.

Ještě chtějí snížit rychlost

Pro zvýšení bezpečnosti požadují firmy vybudovat odbočovací pruh k prvnímu vjezdu do průmyslové zóny ve směru od Opavy a přivítaly by snížení povolené rychlosti vozidel na komunikaci podél celé zóny na 70 km v hodině.

V těchto místech totiž dochází často k nebezpečným situacím, když se řidiči kamionů nebo osobních vozidel snaží z hlavní komunikace odbočit do průmyslové zóny.

Správcem této komunikace je Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Ostrava, které ale odmítá provést navržené úpravy na své náklady.

Vedení Krnova na základě tohoto podnětu nechá vypracovat odborný posudek s vyčíslením nákladů, a na jeho základě připraví další kolo jednání s ŘSD Ostrava i s firmami. Možnost omezení rychlosti posoudí dopravní komise města Krnova.

A vykácet keře

Bezpečnost řidičů vyjíždějících z průmyslové zóny má zvýšit také odstranění náletových dřevin a keřů, které jim bránily ve výhledu.

„S úpravami zeleně v první křižovatce jsme začali již loni, a letos jsme podobné úpravy provedli také v druhé křižovatce. Od příštího roku pak můžeme garantovat v takzvaných výhledových trojúhelnících kolem křižovatek dvakrát ročně sekání trávy,“ uvedl Dušan Martiník z odboru životního prostředí Městského úřadu v Krnově.

Chodci a cyklisté, kteří se pohybují v této lokalitě, přivítají záměr města prodloužit veřejné osvětlení z Petrova dolu až k první křižovatce do průmyslové zóny.

Na setkání si zástupci města vyslechli také stesky firem na nedostatky absolventů krnovských škol, kteří se těžce potýkají s cizími jazyky a bohužel i jejich technické a strojírenské znalosti často mají nízkou úroveň.