Součástí prací je také vybudování obchodní pasáže s výstupem do lokality Hrádku, kde má radnice připraven projekt na opravu a rozšíření parkoviště a přístupu k pasáži.

„Zcela novou investicí by mělo být pořízení kontejnerů na separaci biologicky rozložitelného odpadu," sdělil rýmařovský starosta Petr Klouda. Radnice část domácností již vloni vybavila kompostéry. Úpravou má letos projít dále čistička odpadních vod v ulici 8. května, nová má být kanalizace v ulici Na Stráni.

Velkým vylepšením by mělo projít autobusové nádraží. To má vyjít na více než dvacet milionů korun, ale stavět se bude jen v případě, že město získá evropskou dotaci ve výši přes šestnáct milionů korun.

„V plánu je výstavba veřejných WC, propojení ulice Tomáše Matějky s Lipovou ulicí, zmenšení plochy nádraží a nový nástupní přístřešek," popsal modernizaci autobusového nádraží starosta Klouda.

Renovace doznají v Rýmařově rovněž komunikace, například Hornoměstská ulice od náměstí Svobody po napojení na ulici Okružní. „Plán investic na zbytek volebního období je zatím v jednání a měl by být zastupiteli schválen na zasedání letos v dubnu," podotknul starosta. Zastupitelé mají na výběr řadu návrhů.

Jsou jimi například rekonstrukce Školního náměstí, garáží v Palackého ulici na hasičskou zbrojnici, zastřešení zimního stadionu, dostavba muzea, infrastruktura pro výstavbu třinácti rodinných domků v Edrovicích, rekonstrukce kina, rekonstrukce budovy Bartákova 21, rekonstrukce dětského oddělení v nemocnici, zateplení budovy v ulici 8. května.

Plánů je dost, z nově zamýšlených témat to jsou výkupy a likvidace chátrajících domů ve městě, investice do spolupráce s podnikatelskými subjekty pro nová pracovní místa nebo rozšíření stávající výroby.

„Témat mají zastupitelé připravenou jistě celou řadu a bude nutné vybrat a shodnout se na těch nejpotřebnějších. Je nutné investice a opravy komunikací rozložit do celého volebního období a realizovat tak, aby se město nezadlužovalo, pokud to nebude nezbytně nutné," dodal Klouda s tím, že město chce využívat v největší možné míře dotací a vlastní prostředky použít jen ke spolufinancování.