V MIKS proběhl nejdříve hospodářský audit, který vykonal městský auditor Ondřej Pomněn ze společnosti Danepo.

Ten na základě přezkoumání hospodaření za loňský rok poukázal na skutečnost, že městská organizace MIKS do svého hospodářského výsledku neoprávněně zahrnula jak příspěvek města ve výši 500 tisíc korun na pokrytí distribučních poplatků, které nebyly v průběhu roku čerpány, tak dotaci zřizovatele na úhradu ztrát minulých let ve výši 376 tisíc korun.

„Tento zlepšený výsledek hospodaření, o nějž se organizace nijak nezasloužila, měl být rozdělen do rezervního fondu a fondu odměn. Díky našemu zásahu se půlmilionový příspěvek vrátil zpět do rozpočtu města a hospodářský výsledek byl snížen i o dotaci na úhradu ztrát z minulých let.

Takže místo téměř 900 tisíc korun činí jen 12 tisíc korun. Dále nás auditor také upozornil, že nesouhlasí ekonomika s personáliemi, totiž že tři manažerky jsou až přespříliš, aby řídily dvaadvacet lidí. Na základě jeho zjištění jsme následně rozhodli o provedení personálního auditu," uvedla starostka Krnova Jana Koukolová Petrová (ANO).

Bývalá starostka Krnova a současná radní Renata Ramazanová (ODS) upozornila zastupitele, aby si závěry auditu interpretovali správně: „Nález auditora ve věci účtování dotace zřizovatele na vykrytí ztrát z předchozích let je výtkou hlavně pro zřizovatele.

Je to poučení pro nás i pro každý odbor, a hlavně odbor školství, který má pod sebou příspěvkové organizace, že musí přizpůsobit svou metodiku nálezu auditora. Není to chyba příspěvkové organizace, ale města," uvedla k auditu MIKS Ramazanová.