Krnovští radní rozhodli, že na základě nabídkového řízení bude uzavřena smlouva s firmou Arriva Morava na provoz autobusových linek po městě. Předpokládaná roční hodnota takové zakázky je kolem 8,5 milonů korun. V přepočtu to znamená, že autobusy po Krnově najezdí asi 280 tisíc kilometrů ročně.

ARRIVA CHTĚLA PENÍZE NAVÍC

Vztahy města Krnova s provozovatelem autobusové dopravy Arriva nebyly v minulosti zrovna ideální.

Poprvé se vyostřily, když Arriva požádala o doplatek za prokazatelné ztráty za rok 2013. Provozovatel MHD tehdy žádal nad rámec smlouvy proplacení dalších 872 tisíc korun. Později Arriva zase žádala město o zdražení jízdného v autobusech, ale zastupitelé jakékoliv úvahy o zdražení důrazně odmítli.

„Museli jsme čelit intenzivnímu tlaku na zvyšování ceny jízdného. To jsme odmítali ze dvou důvodů. Jednak by zdražení jízdenek vyhánělo lidi z veřejné dopravy a raději by cestovali autem, pěšky nebo na kole. Dále tam byl tlak, aby cestující z okrajových částí, třeba z Chomýže, měli vyšší ceny, než ti, co využívají autobusovou dopravu jen v centru.

To je nepřijatelné, protože bychom neradi dělili občany Krnova do kategorií podle toho, jak daleko bydlí od centra," informoval zastupitelstvo o jednáních s dopravcem místostarosta Krnova Michal Brunclík.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

Výsledkem jednání bylo to, že město začalo po Arrivě vyžadovat podrobnější a častější informace o vytíženosti jednotlivých spojů, protože při ročních výkazech nemohli na vznik ztráty reagovat pružněji.

Dřív se do statistik nepromítla například přeprava osob, které mají jízdné zadarmo. Současná metodika je mnohem lepší a aktuální čísla jsou k dispozici každý měsíc. Stále ale není možné například rozklíčovat, kolik kilometrů se cestující sveze, protože jízdenka po celém městě stojí deset korun bez ohledu na to, kolik zastávek platící cestující na dané lince ve skutečnosti ujel.

Finanční výbor, který je poradním orgánem zastupitelstva, zase analyzoval výtěžnost autobusových linek i to, jak se do nákladů promítají různé ceny pohonných hmot. A při tom porovnával situaci Krnova s ostatními městy.

„Můžeme potvrdit, že Krnov má ze všech srovnatelných měst v širokém okolí nejnižší náklady na ujetý kilometr," informoval kolegy zastupitel Vladislav Vybíral, podle kterého jsou prázdné a téměř prázdné autobusy daleko větší problém, než náklady na kilometr nebo příliš nízká cena jízdného.

Proto se v zastupitelstvu objevily například požadavky zrušit nevytížené autobusové linky na Ježník a dopravu osob zajišťovat ve spolupráci s taxi službou.

Zastupitelé se také shodli, že ve výběrovém řízení na další období bude potřeba sledovat nejen cenu dopravce, ale také klást důraz na bezpečný a ekologický provoz nebo čisté moderní autobusy, které budou cestující víc motivovat k využívání MHD.