Zákazníci, kteří si při nákupu v obchodním řetězci dali kávu z automatu, současně přispěli na dobrou věc. Peníze z nadačního fondu byly použity také v Krnově na vybavení multifunkční místnosti v Azylovém domě pro matky a děti v ulici Čsl. armády.

„Vzhledem k tomu, že uživatelky této služby a jejich děti se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, jsou pro ně často těžko dostupné aktivity, které by sloužily ke zdravému rozvoji dětí.

Cílem práce v azylových domech pro matky s dětmi je především podpora vztahu matky a dítěte, a to jak posilováním rodičovských kompetencí, tak pomoc při řešení různých obtíží spojených jak s výchovou, tak se vzděláváním dětí," vysvětlila Ester Moravcová z Armády spásy, jak vznikla potřeba v rámci azylového domu zřídit místnost vybavenou pro tvořivé, výukové i sportovní aktivity.

Děti se zde mohou nejenom učit, ale také poznávat nové podněty, rozvíjet svou osobnost i fantazii a smysluplně trávit volný čas se svými vrstevníky, maminkami, ale i odborně vyškolenými pracovníky azylového domu.

„Prostřednictvím těchto společných aktivit tráví děti i jejich maminky čas aktivně, tedy hrami, kulturou, sportem, vzděláváním, výtvarnými a rukodělnými pracemi, čímž dochází k rozvoji vztahu a osobnosti dětí i jejich maminek.

Utužují se rodinné vazby, děti i maminky získávají nové poznatky, zážitky, zkušenosti i sociální dovednosti," dodala Ester Moravcová s tím, že tyto společné aktivity slouží také jako prevence sociálně patologických jevů, jako jsou například alkoholové a drogové závislosti, gambling, agresivita, záškoláctví či krádeže.