Bývá zobrazena v učebnicích architektury jako příklad mistrovského propojení historizující koncepce s železobetonem. Krnovští zastupitelé schválili generální opravu této významné kulturní památky. V letech 2023 až 2025 město investuje do oprav sokolovny 70 milionů korun.

V rozpočtu na rok 2023 je na zahájení oprav částka 15 milionů korun. „Realizaci bude předcházet výběr dodavatele. Předpokládáme, že zadávací řízení vyhlásíme v průběhu února nebo března,“ uvedla vedoucí krnovského odboru investic a správy majetku Klára Hazuchová.

Když se v Krnově mluvilo německy

Bauerova tělocvična byla postavena v meziválečné době, když se ještě v Krnově mluvilo německy. Je dokladem, jak se tehdejší Krnované nadchli pro sport. Těšili se na olympijské hry v Mnichově 1938. Němečtí nacionalisté po Bauerovi chtěli, ať navrhne něco typicky „sudetského“. Snažil se vyhovět zadání, ale nezapřel při tom svou fascinaci železobetonem. Znalci architektury v sokolovně obdivují nejen prvky Bauerova konstruktivismu, ale také nautismus, neboli inspiraci tělocvičny estetikou parolodí. Na terasách sokolovny najdeme stejná trubková zábradlí a oblé tvary, jaké známe ze zaoceánských parníků.

Sportování krnovských turnerů v Bauerově hale přerušila válka a odsun. Sousední lehkoatletický stadion byl postaven až po roce 1945, když přišli do Krnova Češi. Za socialismu shlíželi významní soudruzi z Bauerovy terasy na spartakiády. Objekt výrazně poznamenaly pozdější úpravy, a navíc se dnes už nachází ve špatném stavebním stavu.

Jak památku přizpůsobit současnosti

Projektant Tomáš Šonovský stál před úkolem. Musí dodržet požadavky památkářů a současně přizpůsobit sokolovnu současným uživatelům. Počítá s tím, že rekonstrukce zachová původní dispoziční řešení Bauerovy tělocvičny, ale pozdější novodobé prvky budou odstraněny. Autenticitu tělocvičny umocňuje také zabudované nářadí. Kruhy nebo šplhadla jsou zde původní. Projektant vycházel z původních plánů a fotografií, a současně přemýšlel nad novým technologickým vybavením sokolovny. Jeho návrh počítá s novou koncepcí vstupu do celého areálu, se zpřístupněním venkovních balkonů divákům a také s větším počtem šaten a sociálních zařízení.

V sokolovně jsou dvě tělocvičny se zázemím. Působí zde řada spolků, které si po dobu rekonstrukce musí najít jiné základny. Nachází se tam například klubovna skautů. V tělocvičnách se střídají sportovci z oddílů gymnastiky, tenisu, boxu, sebeobrany, atletiky a stolního tenisu. „Pokusíme se jim zajistit náhradní prostory, ale zatím ještě nedokážeme říct, že to zvládneme. Vše bude záležet na jednáních jak se současnými uživateli sokolovny, tak s provozovateli dalších tělocvičen a obdobných prostor ve městě,“ řekla Kristýna Kutálková z krnovského odboru rozvoje města.

Město dostalo sokolovnu darem

Město Krnov získalo sokolovnu a stadion do svého majetku v roce 2011, když ji dosavadní vlastníci TJ Sokol Krnov a TJ Krnov bezúplatně převedli na město,. Plochy a tribuny sousedního stadionu byly za 40 milionů korun opraveny v letech 2020 až 2021. Areál se nachází v oblasti dalších sportovišť, mezi něž patří tenisové kurty a hala, fotbalový a zimní stadion nebo skatepark. Územím se nyní zabývají architekti, kteří v rámci projektu Krnov na start projektují úpravy veřejných prostranství.