Kostel v pustině bez lidí, bez signálu operátorů a bez internetu je magickým místem, kam studenti architektury jezdí přemýšlet nad rozvalinami chalup a statků. Pracují v zahradách a sadech, které se změnily v džungli. Letos studenti v Pelhřimovech postaví novodobou křížovou cestu.

Již počtvrté studenti Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně zamíří do Pelhřimov, aby zkusili své návrhy a modely proměnit ve skutečnost. V minulých ročnících workshopu Dílna stavěli útulny pro poustevníky, bezpečný úkryt i landartové abstrakce. Letos se víc zaměří na duchovno.

Budoucí architekti na přelomu června a července 2021 zase vyrazili na Osoblažsko, aby společně tvořili v zaniklé sudetské vesnici Pelhřimovy.
Budoucí architekti oživují tvorbou zaniklou vesnici Pelhřimovy

Letošním tématem studentské letní školy je modlitba krajině. Stranou civilizačního ruchu tak studenti dostanou prostor ve svých návrzích reflektovat individuální spiritualitu a životní postoje, které následně přetaví do konkrétní realizace. Objekty v krajině se stanou vyjádřením spirituality a duchovních hodnot nastupující generace.

"Současná společnost řeší množství globálních témat, od klimatických změn, pandemie koronaviru až po válečné konflikty a jejich důsledky. Na každého z nás dopadají různou měrou. Člověk přirozeně hledá naději a také ticho či vnitřní harmonii v návratu k přírodě nebo své vnitřní víře," vysvětluje jeden z lektorů workshopu, architekt Tomáš Madro. 

Studenti architektury v Pelhřimovech dostali hromadu prken, vruty a zadání "bezpečný úkryt".
PODÍVEJTE SE: Na Osoblažsku je nová originální noclehárna. Spí se tam v sítích

Výsledné objekty, symbolicky propojené do soudobého fragmentu křížové cesty, budou moci návštěvníci osoblažských Pelhřimov navštívit již od začátku prázdnin.

Tradiční workshop Dílna 22 - Modlitba krajině proběhne od 26.června do 1. července. Workshop na místě zaniklé obce Pelhřimovy je pořádán ateliérem Mléčka na FA VUT ve spolupráci s Hnutím DUHA Jeseníky a s obcí Slezské Rudoltice. V předchozích ročnících si studenti osvojili práci s materiálem a konstrukcemi z prken. V loňském roce pak symbolicky oživili pozůstatky původních stavení stylizovanými útulnami. Díky nim návštěvníci tak po celý rok mohli na několika místech Pelhřimov strávit noc v krajině uprostřed zaniklé obce.