„Prostřednictvím pěti venkovních panelů seznámíme veřejnost s poznatky, které jsme zjistili během posledních archeologických výzkumů," představila exteriérovou část výstavy její kurátorka Markéta Kouřilová z ostravského územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ).

TADY STÁVALA VĚŽ, ZDE BYL HŘBITOV, TU HRADBY

První panel před kostelem svatého Martina představí blíže městský kostel a někdejší přilehlý hřbitov. Další bude ve Školní ulici a následující v ulici U Požárníků.

„V dnešní Školní ulici stála hradební věž, která vypovídá o opevnění města Krnova, jež bylo již záhy po roce 1253 obehnáno impozantním prstencem kamenných hradeb. Panel v ulici

U Požárníků ukáže osudy již neexistujícího tzv. „ordonančního domu" a nabídne vhled do podoby a zázemí krnovského měšťanského domu," láká k prohlídce Markéta Kouřilová.

STŘEDOVĚKÉ BRÁNY DO KRNOVA A JEHO ULIC

Čtvrtý panel nalezneme v ulici Sv. Ducha, v místě, kde se tyčila Hlubčická brána. „Prostřednictvím Hlubčické brány vstupovala do města od severovýchodu dálková cesta z Horního Slezska. Archeologický výzkum nám poodhalil, jak se vyvíjel fortifikační systém města," pokračovala kurátorka výstavy (fortifikační = opevnění, pozn. red.). Poslední tabule bude stát na Hlavním náměstí.

Infotabule z náměstí přiblíží reprezentativní i administrativní veřejný prostor a infrastrukturu ulic středověkého a raně novověkého Krnova.

Ostravská pobočka NPÚ připravila k exteriérové části výstavy také komentované prohlídky. První z nich se uskuteční již zítra v 17 hodin, další je plánovaná na 10. srpna, také na 17 hodinu. „Z organizačních a kapacitních důvodů žádáme zájemce, aby se přihlásili na dané termíny buď telefonicky na čísle 732 828 365 od 9 do 16 hodin nebo e-mailem na kourilova.marketa@npu.cz," požádala Markéta Kouřilová. Prohlídka začíná před krnovským kostelem sv. Martina.

Výstavu Krnov historie, archeologie připravil NPÚ v Ostravě ve spolupráci se spolkem Krnovská synagoga a městem Krnov jako doprovodnou akci k vydání stejnojmenné knihy. Výstava v synagoze bude otevřena do 30. září v čase otevírací doby synagogy, do stejného data budou ve městě umístěny informační tabule. V září výstavu doplní ještě série přednášek.

GABRIELA MATHIASOVÁ