Architekt Václav Cviček už představil zastupitelům na pracovním setkání studii proveditelnosti. V příštím roce se počítá s vyhlášením architektonické soutěže. Podle odhadů by mohl aquapark přivítat první návštěvníky kolem roku 2027.

Zda ale opravdu vznikne v této lokalitě, to záleží především na výsledku práce firmy Unigeo. Ta provádí revizi pásem ochrany vodního zdroje v prameništi Zlatá Opavice. Dnešní koupaliště totiž leží v ochranném pásmu 2. stupně vodního zdroje. Současný režim v ochranném pásmu sice toleruje letní koupaliště, které bývá v provozu pár týdnů v roce, ale vylučuje novostavby velkého rozsahu s celoročním provozem.

Společnost Relaxsolution zpracovala materiál, jak na sebe budou navazovat jednotlivé provozy budoucího sportovně-relaxačního vodního zařízení. Stanovuje jeho kapacity a řeší možnosti vzájemného uspořádání.

„Možná někomu přijde, že studií je hodně, nicméně vzhledem k tomu, že jde o investici v řádech stovek milionů korun, přípravy tomu odpovídají. Teď musíme čekat do konce dubna na ukončení měření v rámci revize pásma ochrany vodního zdroje. Následovat bude vyhlášení architektonické soutěže a bude ještě nutné změnit územní plán. Samozřejmě bychom byli rádi, aby se začalo stavět co nejdříve, ale asi není reálné, aby k tomu došlo dříve než za pět let,“ říká o této vizi starosta Krnova Tomáš Hradil.

Změna územního plánu je nutná, protože část záměru zasahuje do plochy krajinné zeleně. Ta by měla být změněna na plochu tělovýchovy.

Kromě změny územního plánu musí zastupitelé také schválit zmenšení ochranného pásma 2. stupně vodního zdroje Zlatá Opavice nebo zmírnit současné přísné podmínky, které vylučují objemné novostavby. Dalším úkolem bude napojení stavby na technickou infrastrukturu.

Aquapark by měl disponovat plaveckým pětadvacetimetrovým bazénem s osmi drahami, krytým relaxačním bazénem, brouzdalištěm pro děti, venkovním výplavovým bazénem, dvěma tobogány, saunovým světem s vnitřní i venkovní částí. Prostor by v něm měly najít i fitness aktivity, občerstvení a doplňkové služby, jako masáže.

„Konečné architektonické řešení bude výsledkem architektonické soutěže, která by měla být vypsána příští rok. Z ní vzejde nejen architektura a všechny provozní vazby, ale také se poprvé dozvíme něco více o výši investic. Na základě architektonické studie pak bude zadána projektová dokumentace,“ uvádí městský architekt Lubomír Dehner.

Předchozí zastupitelstvo, které výstavbu nových lázní schválilo, stanovilo výši investice na maximálně 300 milionů korun.