Tato akce zaměřená na bezplatné testování probíhá v Bruntále čtyřikrát za rok a to v únoru, květnu, srpnu a listopadu vždy od pondělí do pátku od 5 do 10 hodin.

BRUNTÁLSKÁ RADNICE SE DOHODLA S NEMOCNICÍ

Pro uživatele návykových látek testovací akci společně připravily odbor sociálních věcí bruntálské radnice a vedení místní nemocnice. Samotná práce s uživateli návykových látek je pak záležitostí Služby drogové prevence Open House.

Její terénní pracovník oslovuje své klienty přímo v ulicích a zajišťuje kromě výměny stříkaček i propagaci testování na žloutenku. Samozřejmě svým klientům vysvětluje také jeho důležitost.

„Naším cílem je monitorovat výskyt žloutenek v populaci osob s rizikovým chováním a motivovat naše klienty k větší zodpovědnosti za své chování a péči o své zdraví," uvedl dlouholetý terénní pracovník Jiří Vlček.

LONI DVA TESTY POZITIVNÍ, LETOS ŽÁDNÝ

Zatím se celkově nechalo otestovat 58 uživatelů drog. Z loňských 41 odebraných vzorků byly dva pozitivní na žloutenku typů C a postižení klienti nastoupili na léčení. U letošních sedmnácti testovaných osob nebyl žádný pozitivní výsledek zjištěný.

„Zájmem klientů i výsledky testů jsme překvapeni, protože celorepublikový průměr výskytu žloutenek v této populaci bývá mnohem vyšší," doplnil streetworker Jiří Vlček.

Média nedávno informovala, že v Brně je už aktuálně evidobáno přes sto případů žloutenky typu A, která se stále šíří a konec epidemie je stále v nedohlednu. Podobně otřesná čísla ještě nedávno přicházela také z Karlovarska, z okresů Cheb a Sokolov, kde hygienici zaznamenali nejhorší epidemiii žloutenky typu A za poslední desítky let. Zde se ohnisko nákazy objevilo v komunitě bezdomovců a narkomanů, ale nakonce nemoc pronikla i do škol.

Odborníci odhadují, že v některých komunitách uživatelů drog může být nemocných některou formou žloutenky až 40 procent. To v Bruntálu si díky opakovaným testovacím akcím zatím můžeme oddechnout.

BRUNTÁLSKÝ MODEL MŮŽE BÝT PŘÍKLADEM

Dlouhodobý program Služby drogové prevence nese v Bruntále své ovoce. Podle streetworkera Jiřího Vlčka z Open House může být úspěšnost bruntálského projektu inspirací i pro další města.

„Zatím tento model funguje jen v Bruntále, ale jeho princip anonymního vyšetření žloutenky zdarma může být inspirací i pro ostatní města. U tohoto nepopulárního vyšetření je nutné snížit práh na minimum, aby ho cílová skupina využívala. Základem je, že lidé z rizikového prostředí dostanou přidělené číslo a nemusí pak v průběhu testování nikde hlásit své jméno ani ukazovat žádný doklad," popsal nový model testování žloutenky bruntálský streetworker Jiří Vlček z Open House.

„Někde si testy na žloutenku dělají přímo v protidrogových zařízeních typu Káčko, ale u nás nemáme zdravotníka, tak nám město a nemocnice úžasně vyšly vstříc. Kolegové z jiných organizací nám říkali, že taková dohoda s nemocnicí je zřejmě precedent," doplnil Vlček.

OSVĚDČILA SE I VÝMĚNA JEHEL

Vysoká je zde i návratnost použitých injekčních stříkaček. Naopak jsou jen výjimečné jejich nálezy na veřejných místech.

„Náš program je v rámci republiky příkladem. Důležité je zejména odstranění překážek s platbou a dodržení anonymity. Pro klienty to představuje mnohem větší motivaci testování podstoupit. Všem našim partnerům, včetně Domu na půl cesty Timpotei, děkujeme za spolupráci," uzavřel Vlček.

LADISLAV OLEJNÍČEK