Ženy i muži sdíleli své zkušenosti a podporují se v naději, že dovedou vyřešit svůj problém a vydrží abstinovat. Nyní se AA začali scházet také v Krnově.

Pokud nepočítáme terapeutickou komunitu v opavské protialkoholní léčebně, je Krnov jediné místo mezi Ostravou a Olomoucí, kde podobná terapie alkoholiků funguje. Na rozdíl od protialkoholní léčebny, kde se alkoholikům věnují profesionálové v rámci zdravotnického zařízení, jsou schůzky AA plně dobrovolná svépomocná metoda.

Základním předpokladem pro členství ve skupině AA je touha přestat pít. A snaha o upřímnost k sám k sobě i k ostatním.

Deníku poskytl své autentické svědectví pan Pepa z Krnova. Redakce zná jeho jméno, ale podstatou anonymních alkoholiků je samozřejmě anonymita. Napsal nám o své závislosti a také o své zkušenosti jak mu pomáhají návštěvy ve skupině AA. Dopis pana Pepy přinášíme v plném znění.

Alkoholik Pepa: Předsevzetí?

Novoroční předsevzetí. Kdo z nás si ho kdy nedal a komu se ho podařilo kdy dodržet. Možná, že chyběla pevná vůle nebo podaná pomocná ruka. Bylo to tak i v mém případě. Stal jsem se závislým na alkoholu. Chtěl jsem s tím skoncovat, ale nevěděl jsem jak. Musíš mít pevnou vůli, slyšel jsem doporučení manželky. Podařilo se mi skončit se závislosti na nikotinu, ale na alkohol je i pevná vůle neúčinná, což jsem zjistil po bezpočtu marných pokusů.

Pomohli mi až kamarádi, se stejnými zkušenostmi. Přivedli mne do skupiny anonymních alkoholiků (AA). Tady jsem poznal nové přátelé, kteří na setkáních hovořili o své závislosti na alkoholu a zcela nepokrytě hovořili o sobě, svých rodinách a o následcích svého pití. Připadal jsem si jako u zpovědi, jen namísto kněze jsme to byli my, kdo se zpovídali navzájem s vědomím, že i zde bude zachováno zpovědní tajemství. Nikdo nedostal rozhřešení, každého hřálo vědomí, že svou zpovědí může pomoci jiným trpícím alkoholikům. Časem jsem zjistil, že příběhy mých nových přátel jsou v mnohém totožné s mým.

Jsem alkoholik, jsem nemocný

Postupem času jsem přijal za svou  skutečnost, že jsem alkoholik. Dříve jsem bral toto označení jako urážku. Dozvěděl jsem se, že alkoholismus je nemoc a jako každá jiná se musí léčit. Že základem léčby  je abstinence po zbytek života. Je jen na mně, zda ji chci podstoupit nebo jít cestou postupného fyzického a duševního umírání. Tou poslední instancí je blázinec a 6 stop pod zemí. Nemoc, kterou trpí miliony lidí, bez rozdílu věku, pohlaví, postavení ve společnosti. Ověřil jsem si, že sám léčbu nezvládnu, že k tomu potřebuji společnost podobně postižených a jejich sdílení zkušenosti s alkoholem. Programem uzdravování vypracovaným před 85 lety se řídí celý svět. Členství v AA je anonymní, zcela dobrovolné, bez jakékoliv registrace, bez povinných poplatků. Jedinou podmínkou je: TOUHA NEPÍT.

Anonymní alkoholici AA, skupina Krnov

Pravidelní setkávání: každý čtvrtek od 18 do 19 hodin
Místo setkávání: Fara u kostele sv. Martina, Náměstí osvobození 27, Krnov
Tel. kontakt: + 420 777 232 254
email: krnov@aamail.cz