Důkazem je například patnáctiletá vnučka Anny Vodičkové Veronika, která babičce často a ráda na zahrádce pomáhá. Spolu s ní pomáhají i jedenáctiletá dvojčata Matěj a Natálka a další desetiletý vnuk Svatopluk. Pomáhají sekat trávu, zalévat, vykopávat plevel i s jinými pracemi.

Bruntálští zahrádkáři měli podle informací Deníku pořádně nahnáno. Museli se nově přihlásit do výběrového řízení na pronájem svých parcel. Proč?

Vzhledem k tomu, že k 18. červnu končí nájemní vztah k pozemkům ve třech zahrádkářských osadách Balaton, Za Mlékárnou a Radost, požádala ZO ČZS město Bruntál jako vlastníka pozemků o obnovení pronájmu pozemků pro zahrádkářskou činnost v měsíci únoru 2012. Rada města vzala naši žádost na vědomí a vyhlásila usnesením záměr na pronájem předmětných parcel na dobu určitou, na čtyři roky.

Nebáli se zahrádkáři, že si pronajme tyto pozemky někdo „bohatší", který je bude dále pronajímat se ziskem, nebo dokonce zahrádkáře vyštve?

Rozhodnutí rady města se opíralo o doporučení odboru výstavby, nechápali jsme sice proč, neboť ve směrném územním plánu město nepočítá v horizontu deseti let s výstavbou ani jiným využitím. Všechno je možné, ale město by mělo vzít v potaz, že činnost zahrádkářů je smysluplná, dává vyžití několika generacím a navíc přispívá ke zdravému životnímu prostředí.

Pokud ve výběrovém řízení obstojíte, jsou čtyři roky pronájmu dostatečné pro větší investice? Například v osadě Radost potřebují nové rozvody vody za sto tisíc korun.

Nejen osadu Radost, ale i osadu Za Mlékárnou čekají již za více než čtyřicetileté provozování nové rozvody vody, nová oplocení, rozvody elektrické energie. Investovat do majetku města na dobu čtyř let statisíce by bylo mařením peněz podílkářů. Jsem totiž optimista a věřím, že rada města v rámci rozvoje zahrádkaření a zachování této činnosti v našem městě smysluplně rozhodne a dobu pronájmu prodlouží na požadovaných deset let.

Jste prestižní, ohromně silnou organizace města, která pořádá celookresní výstavy a slávu místních pěstitelů šíří na území celého Česka. Myslíte si, že jsou si tohoto faktu vědomi na radnici, ale třeba i v radě a v zastupitelstvu města?

Podle mého názoru je spolupráce s městem Bruntál na dobré úrovni, vedení města nás v činnosti podporuje, spolupracuje s námi a pomáhá nám i finančně. V roce 2011 město přispělo na pořádání výstav částkou 9500 korun.

Plánujete také v letošním roce okresní výstavy a účast na výstavách jinde v Česku?

Výstavy pro rok 2012 byly schváleny na výroční konferenci ZO ČZS. Jedná se již o tradiční okresní výstavu, která se uskuteční v měsíci srpnu 2012 v krásném prostředí bruntálského zámku. Dále se zúčastníme výstav pořádaných ČZS, a to v Krnově, v Ostravě a podzimní Floře Olomouc.

Jaké jsou dosavadní největší úspěchy bruntálských zahrádkářů?

Všechny pořádané výstavy nebo účast na výstavách jsou pro nás tím nejvyšším oceněním za naši společně vykonanou práci. Výstavy splnily naše očekávání, o čemž svědčí nebývalý zájem návštěvníků, ohlasy a hodnocení výstavy v naší kronice. Expozice na výstavách v Krnově a v Ostravě byly hodnoceny jako zajímavé a získaly uznání z řad pořadatelů. Na výstavě Flora Olomouc jsme získali výjimečného uznání z úst jejího ředitele a ocenění za nejlepší expozice v pavilonu G.

Jaké jsou největší problémy současných zahrádkářů, co je nejvíce tíží? Je to právě problematika pronájmů nebo spíše zahradní škůdci nebo počasí?

V současné době je to problematika týkající se obnovy pronájmu pozemků u předmětných osad. S těmi ostatními faktory se každý zahrádkář musí sám vyrovnat, jak nejlépe umí.

Kolik máte v Bruntále vlastně osad, kolik je zde celkem zahrádkářů?

Naše základní organizace ČZS řídí činnost šesti zahrádkářských osad na území města Bruntálu, máme celkem 311 členů, 309 podílkářů hospodaří na užívané půdě o výměře 10,55 hektaru.