To, že naprostá většina občanů se vůbec nezapojila, je jiné téma. Výsledky, založené na názorech aktivních lidí, platí a jsou obrázkem o vnímání města částí jeho obyvatel.

Seznam největších příležitostí vzniká tak, že nejprve může každý na veřejném fóru přednést svůj návrh. Tomu pak ostatní účastníci fóra přidělí nebo nepřidělí hlasy, problémy s největším počtem hlasů se dostanou do první desítky. Tato desítka se pak ověřuje veřejnou anketou. A opět ty, které dostanou nejméně hlasů, vypadnou. Ty, které zůstanou, jsou takzvaně ověřené.

První Fórum Zdravého města se konalo na konci roku 2012. Z porovnání výsledků za jednotlivé roky je patrné, že nejde pohnout se vším a něco jde pomaleji, než by si lidé přáli, ale některé problémy se řeší: ubylo heren, obchvat je na spadnutí, technické vzdělávání se podporuje, rekonstrukce koupaliště se chystá…

Top problémy 20171. Oprava sokolovny – atletického stadionu a kurtů, 200 hlasů
2. Rekonstrukce a modernizace divadla, 136
3. Budování multifunkčních hřišť pro děti, dospělé a seniory, 135
4. Zlepšit stav lokality bývalé slévárny, 124
5. Stezka v oblacích na Cvilíně, 79
6. Navýšení počtu laviček mimo centrum (lavičkostezky), 78

Krnované chtějí sportovat, dlouhodobě je trápí sokolovna, divadlo a slévárna

Oprava sokolovny má letos u občanů prioritu.Zdroj: DENÍK / Fidel Kuba

Na první místo se letos s 200 hlasy dostala oprava sokolovny – atletického stadionu a kurtů, v anketě se tento problém objevil již před třemi lety. Na dalších místech se pak umístila rekonstrukce divadla, budování multifunkčních hřišť pro děti, dospělé a seniory; také tyto problémy se objevily již v předchozích letech.

Krnované mají dále zájem o to, aby se zlepšil stav lokality bývalé slévárny v Revoluční ulici; novým nápadem je vybudování stezky v oblacích na Cvilíně či navýšení počtu laviček mimo centrum města. Mohlo by se zdát, že se vyřešil problém křižovatky před atletickým stadionem.

V anketě pro něj lidé hlasovali, na fóru ho ale nikdo nenavrhl, takže se křižovatka do žebříčku problémů nedostala.

Názor občanů na to, co je třeba ve městě zlepšit, se v mnohém shoduje se záměry města. „Na rekonstrukci divadla jsme se v loňském roce v rámci přeshraniční spolupráce s Hlubčicemi pokoušeli získat dotaci z Evropské unie, ale nebyli jsme úspěšní. Nevzdáváme se však a v podobném duchu připravujeme společný projekt s Ratiboří.

V případě slévárny se snažíme jednat s majiteli a najít řešení, rozhlížíme se také po dotačním titulu, který by nám umožnil pozemky odkoupit z jiných finančních zdrojů než městských," ujistil občany místostarosta Krnova Jan Krkoška.

Do výsledného seznamu se dostaly i lavičky. Je to důkaz, že i jeden člověk může něco změnit. S myšlenkou, že seniorům chybí lavičky, přišla na fórum devětasedmdesátiletá Anna Kočařová. „Když jdou lidi k doktorovi nebo stezkou od Kofoly ke koupališti, neujdou to, laviček je málo," sdělila přítomným. Její návrh získal podporu.

Stezku v oblacích navštívila výprava z Krnova. Co kdyby byla i na Cvilíně?Zdroj: Michal Brunclík

Stezku v oblacích navštívila výprava z Krnova. Co kdyby byla i na Cvilíně? foto: Michal Brunclík

Top problémy: vývoj v čase

2013
1. Rekonstrukce koupaliště a městských lázní
2. Vysoká nezaměstnanost, chybí pracovní příležitosti
3. Omezení počtu heren (nebo zrušení)
4. Zlepšení dopravní obslužnosti města a vybudování obchvatu
5. Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce
6. Zajištění protipovodňové ochrany města
7. Podpora integrace dětí se zdravotním postižením do ZŠ a MŠ
a podpora pozice asistenta pedagoga

2014
1. Modernizace objektu lázní
2. Řešení křižovatky u atletického stadionu
3. Obnova veřejné služby a dalších nástrojů zaměstnanosti
4. Rekonstrukce atletického stadionu a sokolovny
5. Bezpečná cesta do škol
6. Koncepční řešení dopravy ve městě
7. Likvidace biologického odpadu – chybí kompostárna

2015
1. Pracovní příležitosti
2. Lepší propojení cyklostezek, cyklopruhy, propojení průmyslové zóny
3. Budování a rekonstrukce multigeneračních hřišť
4. Školní hřiště (Žižkova, Dvořákův okruh) – rekonstrukce, modernizace
5. Bezpečný přechod u sokolovny
6. Lepší stravování ve školních jídelnách
7. Oživení atraktivity Šelenburku
8. Rekonstrukce divadla
9. Kontejnery na bioodpad

2016
1. Oprava bazénu, koupaliště
2. Navýšení počtu stomatologů
3. Zatraktivnění centra – oživení nabídkou služeb a řemesel
4. Zvýšení nabídky volnočasových aktivit pro seniory⋌
5. Propojení školství s trhem práce (již od základní školy, podpora polytechnické výchovy)
6. Kontejnery na bioodpad
7. Lepší strava ve školních jídelnách – kvalita, množství, hygiena
8. Hlášení nápadů, připomínek a závad prostřednictvím webových stránek města a zpětná vazba o odstranění závad

Jak se hlasovalo Zájemci mohli hlasovat buď prostřednictvím anketního lístku, nebo na internetu. Hlasování na webových stránkách bylo možné po jednoduchém ověření přes SMS a bylo anonymní. Každý měl k dispozici šest plusových a tři minusové hlasy. Plusové dávali akcím, které má město řešit nejrychleji. Minusové těm, které důležité nejsou.

Gabriela Mathiasová