Děti z Malé Morávky mají svůj projekt Andělé pro lepší svět. Vyřezávají anděly, kterými pak obdarovávají osobnosti, které se nějak zasloužily o mír. Jednoho z více než stovky andělů věnovaly i Jindřišce Novákové.

Letos v lednu již děti představily svou dřevořezbu anděla v Základní škole Okružní v Bruntále. Zde je pamětní deska, která připomíná, že Jan Kubiš sloužil u Pěšího pluku 34, který byl od roku 1938 dislokován v Bruntále. Kubiš spáchal v Praze v roce 1942 atentát na Reinharda Heydricha.

Jindřiška Nováková ukryla kolo, na kterém Kubiš ujel.

Nyní anděla děti z Malé Morávky předají v Mauthausenu, současně tam položí tři kytice, pro Jindřišku, pro české oběti a pro všechny oběti tohoto tábora. S sebou povezou i prsť z Podmokel u Děčína, z rodné obce Jindřišky Novákové.

„Do Rakouska děti odjedou díky podpoře sponzorů. Například starosta Bruntálu si od dětí koupil jejich výrobky, které použije jako drobné dárky pro oficiální návštěvy," řekl Vítězslav Vaculík, který pomáhá s organizací své dceři, učitelce mladých řezbářů v Malé Morávce. „Dcera si cestu samozřejmě platí sama," dodal Vaculík.

Do Rakouska odjede z Malé Morávky pětičlenná výprava. „ Tam jejich návštěva bude pod záštitou rakouského ministra vnitra a českého velvyslance v Rakousku. Ve Vídni je přivítají na vlakovém nádraží a odvezou do Mauthausenu," popsal program Vítězslav Vaculík.

Ještě týž den se děti se svou učitelkou vrací vlakem zase zpět.