Petice připomíná, že alej stará asi 110 let a původně lemovala cestu do statku a při pohledu z Cvilína je nepřehlédnutelným orientačním bodem. „Navrhovaná stavba tělocvičny o rozměrech 50 krát 30 metrů má sloužit nad rámec školního využití, pro akce republikového charakteru. Tato hala výškově ani rozměrově nekoresponduje se zástavbou rodinných domků v okolí. Je megalomanská a necitlivě umístěná v lokalitě,“ uvádí také petice.

Rada porovnala informace v petici se stanovisky odborů regionálního rozvoje, školství a životního prostředí. „Rada doporučuje zastupitelstvu potvrdit své rozhodnutí a držet se záměru výstavby tělocvičny. Důležitým argumentem bylo stanovisko odboru životního prostředí, že alej není samostatně nebo nadstandardně chráněná. Pokud bude za její vykácení realizována adekvátní náhradní výsadba, neměl by v tom být problém. Důležité pro rozhodnutí rady bylo také zjištění, že k vykácení javorové aleje by stejně došlo i v případě realizace menší varianty tělocvičny.

"Již proběhlo výběrové řízení na zpracování projektu tělocvičny, ve kterém byla hlavním kriteriem cena. Vyhrála Slezská projektová společnost Opava," informuje starostka Renata Ramazanová.

„Tak ohromnou halu nemůže škola využít. Jako tělocvična pro potřeby školy je to předimenzované, a pokud je to městská sportovní hala, určitě by se pro ni našlo mnohem vhodnější místo. Naše důvody jsou nejen ekologické a estetické, ale také urbanistické. Ty stromy tam stojí z dob, kdy ještě nikdo z nás nebyl na světě. Tato alej zachraňuje příjemné mikroklima v klidové části města. Petice vznikla v době zadávání projektu. Jakmile se vytvoří, nebude už cesty zpět, protože se bude argumentovat penězi vynaloženými na projekt. Spojení školní tělocvičny a městské haly je nešťastné,“ argumentuje František Vidmoch z petičního výboru.

„Informace, že jde o městskou halu, není správná. Zastupitelstvo schválilo školní tělocvičnu o těchto rozměrech, protože škola má kapacitu 900 žáků. Ani obavy z nedostatku parkovacích míst nejsou u tohoto školského zařízení opodstatněné, protože se blízko vzniklo velké parkoviště u nemocnice, takže tělocvična nezatíží lokalitu dopravou,“ oponoval radní Libor Nowak.

O začátku celé kauzy se dočtete ZDE.