„Provádíme bezpečnostní ořezy. Jde o ořez výmladků a ošetření nové výsadby. U nových zajištěných výsadeb zlikvidujeme kotvení, poškozené ošetříme a u těch, které mají ulomené terminály provedeme nové vyvázání terminálu,“ uvedla Blanka Skřivánková z odboru životního prostředí bruntálské radnice.

Památkově chráněnou lipovou alej v současnosti tvoří 280 statných stromů. Každý z nich má přidělené vlastní číslo, aby bylo snazší se mezi nimi orientovat. Nedávná vichřice tři stromy rozlomila a několik dalších poškodila. „Musíme pokácet dvě lípy. Protože lípa 231 patřila k nejmohutnějším, necháme na místě asi tři metry vysoké torzo. Lidé si alespoň udělají představu, jak byla velká,“ doplnila Skřivánková.

V letošním roce budou odborníci provádět pouze nejnutnější práce. „Nic jiného nám nezbývá. Na veškeré práce máme dvě stě tisíc korun a přitom bychom potřebovali přinejmenším dvojnásobek.“

Lipová alej na Uhlířském vrchu byla vysázena v letech 1776 až 1777 svobodným pánem von Riedheim. Mezi dvojitými řadami je vzdálenost dvanáct metrů a stromy na každé straně pak dělí čtyři metry. Tak mohutná lipová alej a v takové nadmořské výšce je skutečný unikát, který nemá v České republice obdoby.