Vítězství v celorepublikové anketě Alej roku 2022 jen potvrdilo unikátnost tohoto místa. Město Bruntál představilo občanům plány, které se týkají péče a údržby aleje na Uhlířském vrchu.

Pravidelnou údržbu aleje zajišťuje bruntálský Odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství. Záchovná údržba je finančně náročná, takže péče spoléhá také na různé dotační tituly.

Protože v aleji vysázené kolem roku 1770 už mnohé lípy odumírají, a jejich dutiny jsou životním prostředím pro celou škálu živočichů, je třeba zde naplánovat odborné a šetrné zásahy.

Proto město Bruntál spolupracuje s firmou Sadové úpravy, Agenturou ochrany přírody a krajiny (AOPK) a Památkovým ústavem, který doporučí jak zachoval historický vzhled čtyřřadé aleje a současně zajistit bezpečnost pro občany. Nedávné vichřice a větve obalené těžkým ledem si také v této aleji vybraly svou daň.

Na letošní rok je naplánovaná je inventarizace lipové aleje, včetně mykologického průzkumu a zmapování zdejší populace netopýrů. Nová legislativa navíc vyžaduje novelizovat některé správní akty, které souvisí s vyhlašováním jednotlivých památných stromů v aleji.

Koncert na Uhlířském vrchu oslavil titul "Alej roku".  Lípy se obalily ledem a jako hudební nástroje zvonily ve větru. 27. ledna 2023
VIDEO: Mýtický koncert na Uhlířském vrchu v Bruntále. Slavila se Alej roku

Je nutné zanést polohu památných stromů také do katastru nemovitostí a zároveň vytvořit každému stromu jeho “rodný list”. Z něj bude možné vyčíst například přibližné stáří, obvod kmene nebo zásahy, které zde byly v posledních letech provedeny.

Zároveň je třeba každému stromu vytvořit plán péče do budoucna. V současné době Odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství spolupracuje s AOPK na posudku dřevokazných hub, které se v aleji vyskytují.

Lípy patří mezi takzvané doupné stromy, které přirozeně vytváří dutiny. Mohou v nich hnízdit nejen ptáci jako třeba sýkorky nebo sovy, ale také savci jako veverky, plši a myšice. Dutiny v lípách mohou být domovem kolonie kriticky ohrožených netopýrů.

Na Uhlířském vrchu jsou ponechány lípy v různém stadiu rozkladu, protože v okolních hospodářských lesích tlející dřevo citelně chybí. Torza lip jsou biotopem pro hmyz, jehož larvy se živí odumřelým dřevem. Může jít o velmi vzácné druhy, které jsou ohrožené vyhynutím právě proto, že rozkládající se dřevo z naší krajiny téměř vymizelo. Jde o hmyz, který se specializuje výhradně na mrtvé a umírající stromy, ale zdravé stromy v okolí nejsou nijak ohroženy. O tom, jaké konkrétní druhy hub, ptáků, savců, netopýrů a hmyzu jsou provázány s alejí, nám více poví právě plánovaná inventarizace.