Soutěžní anketu Alej roku pořádá sdružení Arnika, jejím smyslem je ochrana stromů v krajině. Lidé mohou nominovat zajímavá stromořadí a pak hlasovat na internetu.

Alej na Anenský vrch nominovala do soutěže Kateřina Bujnochová.

„Alej je hojně využívána lidmi k procházkám a návštěvníky, kteří se chtějí podívat ke kostelu. V posledních letech je hojně navštěvována novomanžely k jejich prvnímu manželskému focení. Jednou za rok se zde pořádá pouť a s tím spojená křížová cesta, která je umístěna v horní části aleje," představila v přihlášce do soutěže alej Kateřina Bujnochová.

Nejstarší stromy mají více než 200 let a dosahují obvodu kmene až 400 centimetrů. Stromořadí vedoucí k poutnímu kostelu svaté Anny bylo vyhlášeno v roce 2008 památnou alejí, do ní je zahrnuto 257 kusů stromů, celkově jich je 319. Z Moravskoslezského kraje mohli dát mezi šesti přihlášenými alejemi lidé hlas i aleji na Uhlířském vrchu, kterou do soutěže nominovala Věra Hlaviková.