Nyní se podobné koridory budují také v albrechtické nemocnici. Spojovací koridor mezi budovami zvýší komfort pacientů hospitalizovaných ve Městě Albrechticích. Po jeho dokončení už albrechtičtí pacienti v případě nepříznivého počasí nemusí při cestě z jedné budovy do druhé přecházet přes venkovní prostranství.

„Součástí stavební akce v albrechtické nemocnici bude také evakuační výtah pro obě budovy, který je důležitý pro případ evakuace osob. Ukázalo se totiž, že nemocniční budovy v současné podobě nemají dostatečné evakuační cesty pro případ nouze. Protože nesplnily nutné bezpečnostní parametry, bylo rozhodnuto vybudovat nový výtah, který je strategicky umístěn mezi oběma budovami a bude navazovat na právě budovaný spojovací koridor,“ uvedl Roman Ander, provozně technický náměstek Sdruženého zdravotnického zařízení (SZZ) Krnov.

Podle něj výtah nebude sloužit jen k evakuaci pacientů v případě požáru nebo nějaké jiné mimořádné události, ale albrechtičtí lékaři ho budou každodenně využívat také k transportu pacientů mezi jednotlivými patry hlavní budovy. „Také tento výtah přispěje ke zvýšení komfortu pacientů, kteří dnes musí dojít až k výtahu, který je umístěn ve středu hlavní budovy. Součástí přístavby bude i výměna oken společně se zateplením části, která je v rekonstrukci.

Na tuto akci naváže v roce 2012 plánované zateplení obou objektů včetně výměny oken,“ doplnil Roman Ander. Stavbu provádí krnovská firma Rakord. Jedná se o investici řádově za 19 milionů korun, která je spolufinancována z prostředků Moravskoslezského kraje a SZZ Krnov. Mezi místními, kteří si zvykli na původní podobu albrechtické nemocnice, vyvolává přestavba smíšené pocity.

„Albrechtická nemocnice je po architektonické stránce velmi zdařilá, a navíc se dochovala prakticky v původní podobě. Svým půdorysem, dispozicemi a mnoha prvky připomíná spíš šlechtické sídlo než běžné zdravotnické zařízení. Není to sice chráněná kulturní památka, ale určitě si zasloužila citlivější přestavbu.

Nejvíc je mi líto toho, že zmizí pavlače, které byly pro její vzhled tak charakteristické. Projektant podle mě nevzal v úvahu, v jakém architektonickém a historickém kontextu albrechtická nemocnice vznikla,“ komentoval investici jeden z místních občanů, který si nepřál zveřejnit své jméno.

„Dohodli jsme se s ředitelem krnovské nemocnice, že po dokončení přestavby albrechtické nemocnice tam budou převedeni pacienti z plicní léčebny na Ježníku, která se nedávno stala majetkem města. Dnes už havíři na Ježník nejezdí, takže je tam šedesát lůžek zaplněných sotva z poloviny. Proto se do nemocnice ve Městě Albrechticích přesune z Ježníku asi dvacet pět lůžek a středisko následné péče se rozšíří o plicní. Uvolněnou budovu na Ježníku město využije jako domov důchodců, který se původně měl stavět nový na zelené louce,“ doplnila informace krnovská starostka Alena Krušinová.