Žáci prvního stupně albrechtické školy se na výsadbě svého lesa podíleli ve spolupráci s Lesy ČR ve Městě Albrechticích. Pod chatou Annou vysazovali buky v části lesa, která byla označena cedulemi s logem školy. Už se těší, až sem v budoucnu budou chodit sledovat, jak rostou jejich stromy.

„V rámci výuky o lese jsme se rozhodli udělat něco pro všechny. Les je často cílem výletů a vycházek na jaře i na podzim. Les okouzluje albrechtické děti také před Vánocemi, kdy odnáší do lesa krmení pro zvěř a obdivují krásy zasněžených stromů," uvedla učitelka albrechtické školy Dagmar Vopelková.

Počasí výsadbě přálo. Většina dětí měla motyku, ale někteří si přinesli i speciální rýč určený k zalesňování, takzvaný štychar. Děti práce bavila, přestože občas nastaly potíže s kořeny a pařezy po vykácených stromech.

„Úsek pro výsadbu nám připravil pan Dohnal, který předem vytyčil řady pomocí lanka a pak sprejem označil místa pro stromky. Na kraji lesa byly připraveny buky z lesní školky. Úspěšně jsme zasadili asi tisíc stromků. Pan Dohnal byl s námi velmi spokojen, protože jsme stromky zasadili správně do hloubky a zahrnuli pevně hlínou, aby dobře zakořenily a vydržely do dalšího deště," doplnila Vopelková.

Žáci si mimoděk rozšířili své znalosti přírodopisu, když je při práci navštívili slepýš a žába, které nebojácní kluci ochotně odnesli do lesa, aby nepřekáželi na pasece.