Do konce roku má být kompletně zrekonstruován úsek od křižovatky Albrechtické s ulicí Boženy Němcové po křižovatku s Bezručovou ulicí. S dokončením se počítá na jaře příštího roku. Rekonstrukce přinese Albrechtické ulici nejen výměnu rozviklaných dlaždic za kvalitnější chodník, ale také nová parkovací místa.

„Prostor mezi chodníkem a silnicí tvoří jednosměrná komunikace s parkovacími místy, kterých tam po rekonstrukci bude 33 a také cyklostezka z červené zámkové dlažby. Nový chodník bude oproti tomu původnímu užší a bezbariérový," uvedl Lubomír Stýskala z investičního oddělení.

Výběrové řízení na zhotovitele pro město Krnov zajišťovala společnost Recte.cz. Vyhrála ho s nejnižší nabídkovou cenou firma Aleš Fousek. Stavbu nazvanou Úpravy chodníků a místní komunikace ulice Albrechtická provede přibližně za tři miliony korun.

Aby cyklostezka po Albrechtické ulici byla opět kompletní, musí město Krnov opravit ještě úsek od prodejen před bowlingem až po podjezd pod železničním mostem.

„Tato část Albrechtické ulice zatím ještě není projekčně připravena, ale její realizace bude jistě řešitelná v horizontu dvou nebo tří let. Počítáme s tím, že zároveň s výstavbou cyklostezky bude panelová komunikace nahrazena asfaltovou, parkování dostane řád a vznikne zde i chodník," řekl místostarosta Michal Brunclík.