V Albrechticích v Opavické ulici loni vyrostla stavba neobvyklých rozměrů: Středisko hasičské a záchranné služby Město Albrechtice. Hasiči a záchranáři už mají za sebou několik týdnů velkého stěhování a zabydlování nového střediska.

Osadili nové značky

V sobotu 6. února silničáři v centru Města Albrechtic osadili nové dopravní značky. U základní školy se musela změnit dosavadní pravidla přednosti v jízdě, aby hasičská technika a sanitky mohly při výjezdu ze své nové základny rychle projet křižovatkou ulic Opavické a Nemocniční. Ulice, která vede od školy na náměstí, je dnes už vedlejší.

Nové řešení dopravní situace bylo posledním krůčkem k plnému ostrému provozu střediska hasičů a záchranářů. Jaký byl ale první krok na cestě k tomuto velkorysému projektu?

Hasičská technika

První úvahy, že kapacita dosavadní hasičské zbrojnice už nestačí, se objevily v roce 2008, když si albrechtičtí hasiči pořídili modernější techniku. Kraj věnoval hasičům liazku a díky společnému projektu s Prudnikem si pořídili i novou Tatru 6x6. S takovým vybavením sto let stará zbrojnice nepočítala.

„V té době jsme si už byli vědomi, že současná zbrojnice začíná být malá. Pak jsme získali darem od Moravskoslezského kraje ještě plošinu a bylo rozhodnuto. Započalo vyhledávání lokality pro výstavbu. Vhodný pozemek jsme získali bezúplatným převodem od Pozemkového úřadu," zrekapituloval události roku 2008 albrechtický starosta Luděk Volek ve městském zpravodaji.

Společný zájem města a kraje

Když Zastupitelstvo Města Albrechtic schválilo stavbu nové zbrojnice a uvolnilo peníze na projektovou dokumentaci, nastal čas rozhodnout, jak by budova měla vypadat, aby se esteticky i funkčně hodila do zvolené lokality.

„Tehdy nás oslovili pracovníci záchranky s návrhem vyvolat jednání s vedením na krajském úřadě. Zázemí, kterým záchranka disponovala, už bylo také nevyhovující. Bez souhlasu krajských orgánů by se zdravotníci k našemu projektu nemohli připojit.

Nakonec došlo k dohodě a město nechalo zpracovat projektovou dokumentaci, včetně stavebního povolení, na kterou nám částečně přispěl i kraj," popsal starosta Volek, jak došlo ke spojení záchranářů a hasičů do jednoho projektu.

Peníze se našly

U každého projektu bývá klíčová fáze zajištění financování. V případě novostavby albrechtického střediska hasičů a záchranářů šlo o desítky milionů korun na realizaci.

„Dnes musím uznat, že pokud bychom nevymysleli společný projekt a nespojili se s rychlou záchrannou službou, finanční prostředky by tak brzy nebyly. Ale jak se říká, štěstí přeje připraveným," shrnul starosta Luděk Volek financování.

Albrechtičtí hasiči i záchranáři se dočkali důstojného zázemí díky dotacím a také díky finanční spoluúčasti Města Albrechtic a Moravskoslezského kraje.

Kdo jsou albrechtičtí hasiči

Dobrovolní hasiči působí ve městě Albrechticích přes 140 let. Současný sbor má kolem padesáti členů.

Jejich primárním úkolem je výjezdová jednotka, která kromě hašení požárů také vyjíždí k dopravním nehodám, pomáhá při mimořádných událostech, dokáže likvidovat bodavý hmyz, ořezávat nebezpečné stromy i odstraňovat těžký sníh ze střech. Současně dokážou zvládnout spoustu dobrovolnické práce.

Nové centrum může lákat mládež

Aby se tato hasičská tradice předávala mezi generacemi, nad tím bdí nejen svatý Florian, ale hlavně hasiči, kteří aktivně pracují s dětmi a mládeží.

„Kdysi skoro každé dítě chtělo být požárníkem a spousta jich také mladými požárníky byla. Já také. Dnes ale děti mají jiné zájmy a na to, aby se staly hrdiny, jim stačí zapnout počítač. Ale ne všechny děti jsou stejné. V dnešní složité době se těžko získávají dobrovolníci na jakoukoliv činnost, a proto je potřeba poděkovat všem, kteří se věnují dětem a mládeži ve svém volném čase.

K tomu, abychom získali nové mladé hasiče, snad přispěje i vybudované centrum nejen pro hasiče, ale i pro zdravotní záchrannou službu," popřál novému centru ve zpravodaji místostarosta Martin Špalek.