Senioři neponechali nic náhodě a jak v Úvalně, tak ve Městě Albrechticích si založili své spolky. Albrechtický klub funguje již pět let, úvalenský spolek se zrodil v letošním roce. „V listopadu roku 2007 se uskutečnilo setkání důchodců se zájmem o založení Občanského sdružení seniorů obce Úvalno. Dvanáctého února jsme pak obdrželi registraci od ministerstva vnitra,“ řekla Zdenka Dorňáková, předsedkyně Občanského sdružení seniorů v Úvalně.

Delší doba fungování albrechtického spolku se projevuje také v počtu seniorů, kteří se do těchto akcí zapojují. A tak zatímco má sdružení seniorů prozatím tři desítky členů, albrechtický spolek jich eviduje necelou stovku. „Máme osmdesát pět členů. A přicházejí stále noví zájemci. Bohužel ale nemáme pro tolik lidí vhodné prostory, protože klubovna v Domě pro důchodce, kde se každou první středu v měsíci scházíme, je malá,“ uvedla Květoslava Vondráková, předsedkyně Klubu důchodců ve Městě Albrechticích.

Že je o členství v těchto klubech zájem, není divu. Klub důchodců nabízí zajímavé přednášky například o muzikoterapii, zdraví, čistotě vody či o práci policie. Největším lákadlem jsou ale výlety. „Na výlety jezdíme opravdu hodně. Naposledy jsme byli v polském Otmuchowě na Den květů,“ prozradila Květoslava Vondráková.

Ani senioři v Úvalně se však nenudí, neboť sdružení pro ně připravuje mnoho akcí. Mezi ně lze započítat pečení koláčů, vánočního cukroví, karetní turnaje, návštěva divadla či výstavka ručních prací. Zatím poslední akcí úvalenských seniorů byl výlet do polských Branic. „Senioři si zde prohlédli baziliku sv. Rodziny, areál pro duševně nemocné, o který se zasloužil polský biskup Józef Martin Nathan, prošli si město a večer si připravili opékání klobásek,“ popsala výlet do Polska Dorňáková.

Do budoucna hledí obě předsedkyně sdružení pro seniory s mnoha plány. Albrechtičtí senioři se například mohou těšit na výlet do Hradce nad Moravicí či na vánoční jarmark v Kravařích. „Každoročně pořádáme vánoční setkání, kde členové dostanou dárek. Letos jsme pro ty pohyblivější naplánovali výlet do Kravař na jarmark,“ prozradila plány na letošní rok Vondráková.

Květa Gebauerová