Ve Smetanových sadech u této příležitosti přednesla projev starostka města Renata Ramazanová:

„Sešli jsme se zde, abychom vzpomenuli 28. říjen 1918, vznik Československé republiky. Na první pohled se může zdát, že oslavujeme výročí velmi dávné, vždyť sotva který lidský život může pamatovat události, od kterých nás dělí již celých 89 let. Je to ale opravdu jen první pohled. Zamyslíme-li se nad tímto svátkem hlouběji, pak si zákonitě musíme uvědomit, že ideály, které stály u zrodu samostatné republiky Čechů a Slováků jsou živé dodnes a to bez ohledu na skutečnost, že cesty obou národů se v minulosti, kterou naopak dobře pamatujeme i my zde přítomní, rozešly. Stejně jako ideály, které možná jako lidé počítačového věku definujeme s menším patosem a jazykem méně květnatým, jsou živé i zásady a principy, na kterých moderní a demokratický československý stát v roce 1918 vznikl a na kterých byl v období nazývaném první republikou budován,“ uvedla ve svém projevu starostka Ramazanová.