„Každý z nás má občas problém se spaním, pamětí, nesoustředěností, nebo dokonce zapomínáním. Většinou těmto příznakům nevěnujeme pozornost a s lehkostí je přejdeme. Časem však mohou tyto symptomy přejít v něco víc než pouhé zapomínání,“ uvádí organizátorka akce Renáta Rychlíková.

Každý návštěvník bude mít možnost nechat si udělat test paměti a vyzkoušet si také různá cvičení na trénink paměti. „K dispozici bude diagnostika nemocí podle jazyka, měření tlaku, cholesterolu a nebude chybět ochutnávka zdravé výživy, bylinkových čajů. Návštěvníci se též podívají na nejrůznější zdravotnické pomůcky nebo získají informace, jak předcházet poruchám spánku,“ doplnila Renata Rychlíková.

„Jsem velice ráda, že pozvání na naši akci přijal doktor. Martin Kuliha, bruntálský neurolog, který návštěvníkům předá informace o příčinách, příznacích a rizicích demence a také Jitka Varyšová, která naopak všem zájemcům poradí, jak předcházet syndromu vyhoření,“ uvedla spoluorganizátorka Barbara Vojtíšková.

Akce se uskuteční ve čtvrtek 21. září od 9 do 17 hodin v Konferenčním sále Opal-Havlík v ulici Dr. E. Beneše v Bruntále. Součástí bude rovněž výstava amatérských fotografů na téma Senioři mezi námi a Mezigenerační soužití našich dětí a seniorů.