"Tento provoz není veřejnosti běžně přístupný. Zájemci si budou moci prohlédnout jednotlivé provozy ČOV včetně centrálního dispečinku. Akci pořádají Krnovské vodovody a kanalizace ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj za účelem publicity evropských fondů. Krnovská čistírna prošla nákladnou rekonstrukcí, která byla podpořena z fondů EU částkou téměř sto jedenáct milionů korun," představila akci za organizátory Magdalena Štefečková.

Městská společnost Krnovské vodovody a kanalizace KVAK v letošním roce investovala do obnovy vodohospodářské infrastruktury a modernizace vodárenských i čistírenských technologií více než 45 milionů korun. Došlo k obnově vodovodů v mnoha ulicích a také k výstavbě nových úseků kanalizace v Brantické ulici nebo v Krásných Loučkách.

„Letošní rok hodnotíme z našeho pohledu jako velmi úspěšný. Podařilo se nám dokončit vybudování nového kamerového systému a elektronického zabezpečení vodárenských objektů, včetně dohledového dispečinku. Za tímto účelem jsme vybudovali optické sítě na prameništích Zlatá Opavice a v Kostelci. V rámci zabezpečení jsme provedli připojení vodojemů a čerpacích stanic na samostatný uzavřený datový okruh. Pořídili jsme rovněž náhradní zdroj výroby elektrické energie pro úpravnu Zlatá Opavice. Na prameništi Zlatá Opavice jsme realizovali nové oplocení. Zároveň došlo k celkové rekonstrukci tří stávajících vrtů,“ uvádí jednatel KVAK Libor Staněk. K tomu je třeba připočíst výměnu elektroinstalace a technologických rozvaděčů na úpravně a vodojemu v Kostelci a opravu střechy vodojemu na Bezručově vrchu.

V rámci modernizace vodovodní a kanalizační sítě ve městě došlo k obnově vodovodů v ulicích Seifertova, Vrchlického a Partyzánů a přeložce vodovodu v Blahoslavově ulici, kde probíhá výstavba objektů chráněného bydlení Slezské diakonie.

„Kanalizace byla vyměněna v ulicích Pod Kopcem a Opavská. Pro připojení pěti rodinných domů jsme vybudovali novou kanalizaci v Brantické ulici a zahájili jsme stavbu první etapy kanalizace v Krásných Loučkách,“ vyjmenoval investice Staněk.

Práce probíhaly také v areálu čistírny odpadních vod, kde se podařilo instalovat stáčecí zařízení pro příjem odpadních vod a bylo pořízeno nové zařízení pro zahuštění přebytečného kalu.

„Nyní ještě dokončujeme opravu dosazovací nádrže spojenou s výměnou lapáku a separátoru písku. Letos byla také dokončena modernizace ČOV v Krásných Loučkách, která slouží obyvatelům přilehlých bytových domů,“ uzavírá Libor Staněk.