„Firma TNT Post ČR prostřednictvím své agentury připraví prohlášení s omluvou pro naše klienty. Veškeré reklamace a stížnosti na způsob doručení, které jsme obdrželi, jsme firmě předali a budou prošetřeny,“ uvedl po úterním jednání Jiří Chramosta, pověřený řízením provozního úseku penzijního fondu.

V případech jasného pochybení při doručení zásilky penzijní fond klientům výpis znovu vytiskne a zašle, náklady v tomto případě uhradí TNT Post ČR. Dále provede fond namátkovou kontrolu u vzorku zhruba tisíce klientů na způsob doručení zásilek firmou TNT Post ČR. Posléze vyhodnotí celkovou kvalitu poskytnuté služby.

„Na další schůzce s firmou TNT Post ČR dojde k vyhodnocení na základě získaných podkladů a bude projednána případná náprava nebo náhrada vzniklé škody,“ dodal Jiří Chramosta.

Obdobné potíže měla stejná doručovatelská služba také na Opavsku. Obálky s důvěrnými údaji ležely volně na schodechdomuv Hlučíně.

„V pět ráno 14. července, když jsem šla do práce, našla jsem na schodech poštu pro mě a pro manžela z ČSOB Penzijního fondu Stabilita. Mněosobně se to stalo poprvé. Známá listonoška mi však řekla, že má podobnou zkušenost,“ řekla čtenářka T. M. z Hlučína.

I v tomto případě penzijní fond musel řešit potíže s doručovatelskou společností TNT Post ČR.

V souvislosti s tímto tématem jsme pro vás připravili anketu. Najdete ji v přiložené fotogalerii. Otázka zněla: Stalo se vám někdy, že se zásilka pro vás ocitla v cizích rukou, že si někdo četl váš dopis, že jste se stali „obětí“ porušeného listovního tajemství?