Patnáct dívek a kluků už ví, v jakém studijním či učňovském oboru se budou od září připravovat na vybranou profesi. Včera si na radnici v Andělské Hoře převzali dárky a vyslechli poslední dobré rady svých kantorů a zastupitelů.A též jejich přání, aby se i v dospělosti ke své škole hrdě hlásili a před kantory nepřecházeli na druhou stranu ulice. Úplná základní škola v Andělské Hoře slouží též dětem ze Světlé Hory i odjinud.

Světlá Hora docela nedávno usilovala o výstavbu zcela nové, velké, moderní školy, teď už zastupitelé záměr neprosazují. „To opravdu není na pořadu dne, jsme sousedské obce a chceme spolupracovat,“ řekl Deníku starosta Světlé Hory Václav Vojtíšek. I jeho děti se vzdělávaly v obci pod Annabergem a místní škola jim dala do života dobrý základ. Andělohorský starosta Dušan Vavřík popřál patnáctiletým správný start do života.