Na Revoluční ulici v Krnově vedle areálu společnosti Rieger-Kloss Varhany, která je výrobcem píšťalových varhan, najdete již přes dvacet let také Střední uměleckou školu varhanářskou. Ta vznikla v roce 1992 a dodnes se jedná o jednu z nejmenších středních škol na území České republiky. Za svou dobu existence prošla několikrát změnou názvu a formy. V současné době nabízí čtyřleté denní studium s maturitou.

„Naše škola jako jediná střední škola v republice vyučuje obor uměleckořemeslná stavba varhan. Během let jsme začali vyučovat ještě další obory. Pro příští školní rok otevíráme pro žáky obory Uměleckořemeslná stavba varhan, Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů stavba strunných nástrojů (kytary) a obor Design interiérů zaměřeno na tvorbu a konstrukci nábytku," řekla ředitelka této školy Jana Kypúsová.

Zájemci o studium se mohli ve středu 13. února podívat do areálu školy a získat informace o studiu i podmínkách k přijetí.

Studium také pro dívky

Každý uchazeč musí projít přes talentové přijímací řízení. Termín pro podání přihlášky do druhého kola je 1. března 2013. Další kolo talentových zkoušek bude 12. března v 10 hodin.

„Během dvaceti let prošlo školou už přes sto žáků. Naší výhodou je malé rodinné prostředí a možnost věnovat se všem žákům intenzivněji než na větších školách. Zpětně se dovídáme, že většina našla po škole zaměstnání. To nás velmi těší," řekl zástupce ředitele školy pro praxi Jiří Holinka a dodal: „Ti nejšikovnější mají příslib zaměstnání už na konci studia. Během školních let totiž žáci absolvují řadu hodin praxe a odborných cvičení. Někteří pokračují ve studiu na vysoké škole, jiní pracují ve stolařských firmách, prodejnách s nástroji, ve výrobě varhan nebo si sami otevřeli vlastní podnikání. A někteří se k nám vrátili jako odborní učitelé."

V současné době tuto školu navštěvuje 27 žáků, z toho jsou dvě děvčata. Každoročně škola pořádá adventní koncert a jarní koncert. Ten letošní bude v dubnu v rámci Týdne pro Zemi. Žáci tyto akce organizují a připravují a ti, jejichž koníčkem je hra na hudební nástroje, na nich i vystupují.

Anna Dohnalová