"Celková hodnota nesprávností v účetní závěrce 5,43 miliardy korun je sice významná, v kontextu celé účetní závěrky MMR ale není zásadní," uvedli kontroloři. Podle NKÚ jsou některé informace nespolehlivé, ale účetní závěrka není nespolehlivá v celém svém rozsahu.

Odbor dopravněsprávních činností - Ilustrační foto
Ministerstvo nezákonně ovlivnilo tendr na registrační značky, zjistil ÚOHS

Nesprávnosti v účetní závěrce vznikly podle NKÚ zejména kvůli systémovým nedostatkům. "Zveřejňované informace o hospodaření MMR tak v některých případech neodpovídaly skutečnosti," uvedl úřad. Ministerstvo podle něj například nevykazovalo správně informace o struktuře transferových nákladů. V účetnictví podle kontrolorů nesprávně rozlišovalo podíl hrazený čistě ze státního rozpočtu a podíl, který představuje předfinancování ze státního rozpočtu. Ten by měla ze svého rozpočtu následně uhradit Evropská unie.

Nesprávně podle úřadu účtovalo ministerstvo také o opravách chyb vzniklých v předcházejících účetních obdobích a o tvorbě rezerv účtovalo až při vzniku závazku. Tím zkreslilo vypovídací schopnost některých zveřejněných účtů.

Když se zavřou školy, zkuste si v době karantény s dětmi napsat třeba vlastní pohádku.
Sněmovna schválila krizové ošetřovné. Zvýší se na 70 procent

Další významnou chybou podle kontrolorů bylo to, že MMR meziročně navýšilo na dvacetinásobek hranici, od které účtuje na podrozvahových účtech. "V účetní závěrce tak vykázalo na některých účtech informace, které nebyly srovnatelné, srozumitelné a spolehlivé," uvedl NKÚ. Resort navíc neúčtoval o vzniku významných podmíněných závazků z existujících soudních sporů.

"V přehledu o změnách vlastního kapitálu podalo MMR výrazně zkreslené a nesprávné informace o pohybech vlastního kapitálu," podotkli kontroloři.

Hospodaření s majetkem státu

Nejvyšší kontrolní úřad také zjistil, že ministerstvo nedodrželo základní povinnosti při hospodaření s majetkem státu. Například při pronájmu nebytových prostor na Staroměstském náměstí v Praze nesjednalo v roce 2014 nájemné alespoň ve výši, která byla v daném místě a čase obvyklá. Prostor o výměře 674 metrů čtverečních pronajalo za 3700 korun za metr čtvereční ročně. Ve stejné době se přitom v této lokalitě pronajímaly podobné prostory i za 27 tisíc korun za metr čtvereční ročně. 

Andrej Babiš a Alena Schillerová
Schillerová: Babiš navrhne snížení daně z příjmů na patnáct procent

"Za dobu od uzavření smlouvy do konce kontroly NKÚ tak snížilo MMR výnosy ze státního majetku a příjmy státního rozpočtu nejméně o 41 milionů korun," uvedl NKÚ. Nájemce navíc neplnil všechny sjednané povinnosti, ale ministerstvo vůči němu neuplatnilo žádné smluvní sankce. V dalším případě resort nevymáhal soudně pohledávku za více než osm milionů korun, a tak byla promlčena.

Kontroloři prověřili i to, jak MMR napravilo nedostatky z předchozích kontrol. Ze 17 opatření provedlo ministerstvo úplně a správně 11 opatření, pět částečně a jedno vůbec, uzavřel NKÚ.

Reakce ministerstva pro místní rozvoj: 

Celková hodnota údajně významnějších nesprávností v účetní závěrce dosahuje podle NKÚ 5,4 miliardy korun. Tato částka ale obsahuje i 3,28 miliardy korun  týkající se pouhého nezaúčtování převodu výsledku hospodaření za rok 2017 z účtu 431 na účet 432. Toto neprovedení záznamu ale sami kontroloři NKÚ nepovažují za významnější nedostatek.

I další dílčí nedostatky, jako např. nevykázání správných informací o struktuře transferových nákladů, jsou řazeny nepochopitelně mezi tzv. "významné nesprávnosti". Ve skutečnosti jde totiž o záměnu syntetických účtů v rámci jedné účtové skupiny, která nemá a nemůže mít jakýkoli vliv na výsledek hospodaření.

Pochybná je i výtka vůči nízké výši nájemného za nebytové prostory na Staroměstském náměstí. Výše je totiž srovnávána s jediným anonymizovaným příkladem nájemného, které má zřetelně zcela odlišné parametry. Také výpočet sníženého výnosu vychází jen ze vstupních parametrů smlouvy. Nájemné bylo totiž sjednáno s přihlédnutím k hodnotě rekonstrukce, která byla realizována na náklady nájemce. A tato hodnota nebyla jen 14,8 milionů korun, jak uvádí chybně zpráva NKÚ, ale přesáhla hodnotu 17,5 milionů korun. 

MMR při zpracování účetnictví a sestavování účetní závěrky postupuje vždy podle platné účetní legislativy. MMR však věnuje maximální pozornost nálezům a doporučením NKÚ a na základě těchto závěrů neustále upravuje systém účetnictví tak, aby minimalizovalo případná pochybení při následných kontrolách NKÚ.