Kdo někdy studoval vysokou školu, ví, že práce na seminárkách, popřípadě na bakalářské, doktorandské či habilitační práci, je otravná a k „ozdrojování“ musí člověk absolvovat nespočet návštěv knihoven, archivů či toulek po republice. Doba se však mění a hodiny pátrání může zkrátit umělá inteligence, popřípadě najaté agentury.

I proto některé vysoké školy mění u závěrečných prací zaběhnuté návyky. Například v tvorbě klasické bakalářské práce.

Studenti Vysoké školy ekonomické v Praze, kteří příští rok nastoupí na Fakultu podnikohospodářskou, už nebudou muset psát bakalářskou práci:

VŠE v Praze upustila od psaní bakalářek kvůli sílícímu vlivu umělé inteligence. Ilustrační snímek
První oběť umělé inteligence: Studenti pražské VŠE přijdou o psaní bakalářky

V Česku je nyní 58 vysokých škol. Jako první zrušila psaní „bakalářky“ Vysoká škola ekonomická (VŠE) v Praze. Důvod? „Při dobře zvládnutých dotazech dokáže umělá inteligence podstatnou část bakalářské práce napsat. A jelikož je velmi obtížné, vlastně až nereálné tuto skutečnost odhalit, je na místě nahradit bakalářské práce projekty, kde je více zřejmé, že se jedná o vlastní práci studenta,” uvedl děkan Fakulty podnikohospodářské Jiří Hnilica.

Studentům hrozí i vyloučení

Další školy o tomto kroku uvažují, popřípadě kvůli AI mění své směrnice.

„Ačkoliv využití umělé inteligence při psaní závěrečných prací není právně zakázáno, doporučuje se spíše využívat její potenciál pro sběr dat a informací. Tyto informace by měl autor/autorka poté samostatně ověřit, kreativně je zpracovat a popsat svými vlastními slovy. Pokud by se umělá inteligence používala k přímému psaní textu práce či jeho částí bez řádné citace, může být takové jednání považováno za plagiátorství. Toto porušení akademické integrity může mít i za následek neobhájení práce a v extrémních případech dokonce vyloučení ze studia,“ informoval mluvčí Univerzity Hradec Králové Jakub Novák.

Dodal, že univerzita se v tomto ohledu snaží edukovat nejen studující, ale i vyučující a od ledna budou navíc speciální kurzy nabízeny i široké veřejnosti a dalším (nejen) vzdělávacím institucím regionu.

Jak vysokoškolský pedagog odhalil plagiát diplomové práce:

Zdroj: Youtube

Jinou cestou se vydala Technická univerzita (TUL) v Liberci.

„Akceptujeme a podporujeme využívání nástrojů umělé inteligence při výuce, psaní vysokoškolských kvalifikačních prací a tvůrčí práci. Je ovšem potřeba nastavit pravidla, aby studium bylo pro všechny stále férové. V nové směrnici jsme proto jasně stanovili, že za výslednou práci, především za její správnost, odpovídá vždy autor, a vymezili jsme důležitou zásadu: je nutné použití AI vždy v práci uvést,“ uvedl prorektor pro informatiku TUL Pavel Satrapa.

Změny, ke které přistoupila VŠE v Praze, se však v studenti v Liberci nedočkají. „O tom, jak moc se mění a ještě změní akademické prostředí pod vlivem AI, a tedy i o možnosti zrušit bakalářské práce, vedení naší školy diskutuje. Jsou to pro vysoké školy aktuální otázky. Zatím zůstáváme u směrnice, která pravidla používání AI upravuje, a vyčkáme, jaké další impulsy to přinese. Nemohu tedy podobný krok, jaký učinili na jedné z fakult VŠE, do budoucna vyloučit, ale zatím do toho nejdeme,“ přiblížil Satrapa.

Umělá inteligence umí za studenta napsat seminární práci podle zadání, dokonce tak, aby odpovídala zkušenostem a znalostem konkrétního žáka:

Ústecká fakulta učí, jak využívat umělou inteligenci. Ilustrační foto.
Bude to obrovská změna. Ústecká fakulta učí, jak využívat umělou inteligenci

Možné změny v práci na klasických bakalářkách a dalších výstupech studentů vysokých škol však připouští Česká konference rektorů. „Debata se již vede a jistě bude vést nejen uvnitř našich vysokých škol a mezi nimi, ale také s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a s Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství. Máme pracovní skupinu, která se věnuje otázkám spojeným se vzdělávací činností a ta se mimo jiné tomuto tématu bude aktivně věnovat,“ informovala tajemnice České konference rektorů Marie Fojtíková.

Je to tvůrčí práce

Na vyjádření odborníků čekají i na Masarykově univerzitě v Brně. „Písemná závěrečná práce na vysoké škole určitě není nějakým přežitkem, i když se občas takový názor vyskytne. Závěrečné práce ve formě textů stále mají svůj význam, a to zejména u diplomových prací magisterských studijních programů, které ze zákona připravují absolventy k tvůrčí vědecké práci,“ uvedl za univerzitu její mluvčí Radim Sajbot.

Mnozí herci se začali proti zneužití svých fotografií či nahrávek umělou inteligencí bránit právní cestou:

Čistěte si chrup! Fakeový Tom Hanks generovaný umělou inteligencí
Bacha, to nejsem já. Hollywoodské herce děsí umělá inteligence

Dodal však, že ze zákona nevyplývá, že by závěrečné práce musely nezbytně mít písemnou podobu, přestože ta v současné době na většině českých vysokých škol stále převažuje.

V souvislosti s rozšířením a snadnou dostupností nástrojů umělé inteligence či velkých jazykových modelů se i na půdě univerzity diskutuje o možnosti nahrazení písemných závěrečných prací jinými formami jako například komplexnějším projektem. „Na některých programech bakalářského stupně studia již taková forma závěrečné práce existuje, například na naší Právnické fakultě,“ doplnil Sajbot.