Toho se měli dopustit tím, že během školního roku 2008 až 2009 na Albrechticku nedohlédli na řádnou výchovu svých pěti nezletilých dětí.
Umožnili jim vést zahálčivý život, neposílali je do školy a zameškanou docházku omlouvali tím, že děti zaspaly a že oni nemají dostatek finančních prostředků na úhradu dopravy do školy.

Celkem zameškaly neuvěřitelných 588 hodin omluvených a 300 hodin neomluvených. Z tohoto důvodu byly děti nyní rodičům odebrány a jsou umístěny v dětském domově.