Pomoc si přivolal třicetiletý muž s tím, že ho napadá jeho matka, která mu sprostě nadává a uráží jeho přítelkyni vulgárními nadávkami. Hlídce rovněž sdělil, že ho matka neustále vyhazuje z domu, nechce ho dále živit, ale on nemá práci a nemá se kam odstěhovat. Když strážníci vyhledali matku, ukázalo se, že skutečnost může být úplně jiná. Žena uvedla, že syn opakovaně bije ji i její dceru a je na ně sprostý, což muž ani nezapíral. Protože smír mezi oběma stranami rodinného sporu se strážníkům nepodařilo na místě dojednat, museli rodinnou záležitost předat do správního řízení.