Typickou ukázku chaosu, který provází zavádění nových pravidel, zažili strážníci v jedné krnovské restauraci. Na dispečink Městské policie Krnov se v pátek 2. října dovolala obsluha restaurace, která si nevěděla rady se dvěma hosty.

Hosté si v krnovském podniku odmítali nasadit roušky a proto se číšnice obrátila s prosbou o pomoc na městskou policii. Strážníci dorazili na místo přesně ve 22.20 hodin.

Hlídka po příjezdu na místo upozornila číšnici, že ona sama se právě dopustila závažného přestupku, protože hosté v restauraci nemají co pohledávat ať už s rouškami, nebo bez nich. Jestli hosté v danou chvíli mají nebo nemají roušky je bezpředmětné, protože restaurace má mít už 20 minut po zavíračce.

Obsluha restaurace nevěděla, že je zavedena povinná zavírací doba ve 22 hodin. Strážníci dohlédli, aby všichni hosté provozovnu okamžitě opustili a obsluha ji zavřela.