Krnovští strážníci jsou každodenně voláni do Kauflandu, aby se postarali o přistižené zloděje. Drzé a sebevědomé vystupování dopadených zlodějů, které pramení z vědomí beztrestnosti, už překračuje všechny meze.

„Když už tu nemůžeme krást, tak se tu aspoň najíme, vy nám stejně nic nedokážete.“ „Teď jste mě sice chytli, ale já se za hodinu vrátím a ukradnu si, co chci.“

Podobné reakce otrlých zlodějů zadržených při krádeži v Kauflandu musí strážníci poslouchat každou chvíli. Mnozí těží také z toho, že děti ještě nenesou trestní zodpovědnost a posílají krást své potomky.

„Krádež, které se dopustilo vaše dítě, bude projednávat přestupková komise a zabývat se jí bude také oddělení péče o dítě.“ „Klidně, je mi to jedno,“ je velmi častá reakce rodičů.

Krádeže v marketu pokračují i přesto, že v něm byl konečně na základě podnětu ze strany krnovské starostky instalován kamerový systém. Řada z odhalených chmatáků se bude ze svého chování zpovídat u přestupkové komise Městského úřadu v Krnově, někteří odešli z obchodu s blokovou pokutou.