Když přijeli do prodejny, jednapadesátiletá žena zadržená ostrahou tvrdila, že kartáček v ceně 239 Kč se jí do tašky dostal náhodou. Prostě jí tam spadl, když šla kolem.

Ve svém počínání rozhodně nespatřuje zlý úmysl. Na kamerovém záznamu je zřejmé, že žena z regálu vzala dva kusy zboží.

Jeden vrátila zpět a druhý vložila do tašky. Protože dál trvá na svém, byl případ předán k dořešení odboru správnímu.