Pokud trojice neuspěje s odvoláním proti rozsudku, posedí ve věznici s dozorem. K tomu nesmějí bývalý starosta města Bruntálu a ředitel společnosti Lemak s.r.o. Miloslav Bureš, někdejší primář a ředitel bruntálské nemocnice Pavel Šatura a tehdejší výkonný ředitel nemocnice Bohuslav Špinar plných pět let vykonávat žádné funkce ve statutárních orgánech společností, zabývajících se zdravotní péčí. Znevýhodněné věřitele soud odkázal s finančními nároky do občanského řízení.

Právě za zvýhodňování věřitelů trojlístek bruntálský soud potrestal. Mezi únorem 1999 a červnem 2004 platili přednostně faktury spřáteleným společnostem Lemak a Renebo. Na úkor druhých firem, jimž též dlužili. Servisní firmě Lemak poslali oproti podmínkám poměrného uspokojování navíc 24 651 871 korun, Renebu12 890 469 korun.

„Přitom nejméně dalším 255 věřitelům v té době neuhradili nic nebo méně, než měli,“ řekla bruntálská soudkyně Vladimíra Kikerlová. Uspokojení pohledávek věřitelů za 36 034 029 korun zmařili jako spolupachatelé.

Na pět let je za to poslal za katr bruntálský soud již 7. listopadu 2007, avšak odsouzení se i tehdy proti verdiktu odvolali. Spis se vrátil do Bruntálu. „Soud neshledal žádné změny oproti původnímu rozsudku,“ sdělila Vladimíra Kikerlová. Podle soudkyně trio vzhledem k situaci nemocnice vědělo, že svým počínáním může způsobit nebo způsobí škodu. „Jako členové představenstva věděli, v jaké finanční situaci se nemocnice nachází. Ikdyby nevěděli, nevyviňovalo by je to. Podle názoru soudu prokazatelné ale bylo, že věděli,“ doplnila Vladimíra Kikerlová.

Rozsudek i medializace případu trio odsouzenců rozlítila. „Budeme si stěžovat, je to porušení ústavních práv,“ volali u soudu. Trojice tvrdila, že ji auditoři neupozorňovali na nutnost řešení dluhů konkurzem. „Byli si vědomi, že společnost není schopna splácet závazky a bylo by nesmyslné, aby auditor odpovídal za prohlášení konkurzu. To je věcí představenstva,“ vysvětlila náměstkyně okresního státního zástupce Zuzana Ševčíková.

Znalkyně z oboru ekonomiky Jana K. při loňském projednávání kauzy sdělila, že již k 31. prosinci 2003 byla nemocnice velmi předlužena a měla sama na sebe vyhlásit konkurz. „V plném rozsahu obvinění odmítám, necítím se vinen,“ prohlásil v závěrečné řeči Bohuslav Špinar. Ve svou nevinu věří i oba spoluobvinění.