Docela nevinně se jeví na první pohled Miroslav Š. z Bílčic, který stanul před senátem bruntálského soudu pro znásilnění a týrání osoby žijící ve společném bytě. Více než šedesátiletý muž poznamenaný alkoholem však nedokázal korigovat své chování ani před soudem, kde při prvním líčení vypovídala jeho bývalá manželka. Když popisovala, jakým způsobem ji znásilňoval násadou od lopaty, všem přítomným běhal mráz po zádech. Jen obžalovaný jí sprostě spílal a vyhrožoval.

Až při dalším líčení, kdy bylo třeba vyslechnout některé znalce, se muž omluvil za své nevhodné projevy. „Je mi líto, jak jsem se posledně choval. Nedalo se to ale poslouchat,“ pronesl na začátku líčení obžalovaný. Soudní znalci neshledali, že by měla poškozená sklony ke lhavosti.

Senát vyslechl také děti obžalovaného a poškozené. Bylo zvláštní, že oba synové vypovídali odlišně a své výpovědi měnili ve prospěch otce. I tuto okolnost může vysvětlit syndrom domácího teroru a násilí. „Hádali se, ale jen když pili. Přišlo mi, že matka, když měla vypito, tak byla urýpaná a byla iniciátorem konfliktů. Naštěstí jsem doma nebydlel. Od patnácti let jsem žil na internátu. O znásilnění jsem se dozvěděl až od soudu. Nikdy se u nás nic takového neřešilo,“ popsal situaci jeden ze synů.

Státní zástupkyně požadovala pro obžalovaného nepodmíněný trest. Ještě upozornila senát, že ke znásilnění došlo v době, kdy náš trestní řád tento čin neznal. Proto jej překvalifikovala na vydírání. Před vynesením rozsudku obžalovaný omdlel. Po chvilce, kdy přišel k sobě, řekl, že chce slyšet rozsudek s tím, že se cítí dobře.

Senát se jednoznačně ztotožnil s názorem státní zástupkyně a udělil obžalovanému tři roky nepodmíněně ve vězení s dozorem. V tu chvíli začal obžalovaný zase všem spílat. Předsedovi senátu, své ženě a všem okolo.

Po uklidnění obžalovaného soudce rozsudek zdůvodnil. „Při hlavních líčeních jsme si vyslechli podrobnosti o brutálním znásilnění, které si nelze vymyslet. Takovéto násilí musí člověk prožít, aby o něm byl schopen takto mluvit. Na poškozené je zřetelný syndrom týrané ženy. Troufnu si říci, že kdyby tady v soudní síni nebyla vězeňská služba, tak by obžalovaný poškozenou napadl i tady při její výpovědi. Jeho vulgární a agresivní chování jsme mohli vidět i dnes. Tři roky ve věznici lze považovat za takovýto zvlášť závažný úmyslný trestný čin za mírný,“ uvedl Lumír Čablík, předseda senátu.