Své o tom ví žena ve věku 27 let, která byla obviněna z trestné činnosti, protože bez vědomí a souhlasu své kamarádky měla získat elektronickou kopii jejího maturitního vysvědčení ze školy v Bruntále. Měla ho elektronicky upravit, vytisknout a vydávat listinu jako svou. V lednu ho měla předložit při nástupu do nového zaměstnání v Bruntále. Ve skutečnosti školu ukončila ve třetím ročníku a tudíž nikdy maturitu nesložila.