Obzvláště nehezky vyznívá toto jejich dílo v těsné blízkosti vyvěšeného plakátu, který zve na návštěvu probíhající výstavy Malířství 19. století. Symboly přes šablonu nastříkaných nápisů propagují neonacistickou organizaci Národní odpor a krajně pravicovou Národní stranu.

Nápisy a symboly se objevily z pátku 9. na sobotu 10. listopadu na zdech areálu textilní továrny na ulici Sv. Ducha, na sídle Slezské diakonie, které je součástí Flemmichovy vily, a na oplocení vily nebo na fasádě obytných domů v ulici Hlubčická 18 a 21.

Další namalovaný hákový kříž byl nalezen na cestě, která vede podél řeky Opavice od mostu na Hlubčické ulici k lesní školce. Případem se dále zabývá Policie ČR.

Anna Dohnalová