Podle soudu se provinili tím, že za nemocnici v úpadku uhradili v letech 1999 až 2004 přednostně pohledávky dvěma dodavatelům. Dalších 255 věřitelů čekalo na své peníze marně. Zvýhodněné firmy Lemak, která dodávala nemocnici léky a Renebo zabývající se vyúčtováním plateb se zdravotní pojišťovnou, byly dceřinými společnostmi nemocnice.

Trojice manažerů tak přemisťovala peníze z jedné své kapsy do druhé. „Uspokojovali prakticky jen tyto firmy, ostatním dodavatelům pohledávky neuhradili. Soudní znalkyně upřesnila, jaký poměr upokojení věřitelů měli dodržet,“ řekla soudkyně Vladimíra Mašová. „Vynesený trest odpovídá rozsahu trestné činnosti a době jejího páchání. Rozhodovali jsme v senátu a naše rozhodnutí bylo jednomyslné,“ dodala soudkyně Mašová.

Do kasy Lemaku putovalo řes 24 milionů a Renebo si přišlo 12 milionu korun. P.Š. nyní vykonává soukromou lékařskou praxi, jeho dva spolupachatelé podnikají v Renebu. To jim nyní soudkyně v rozsudku rovněž zakázala. Odsouzení se odvolali. Odsouzení shodně tvrdí, že se o platby nestarali, protože je zajišťovalo ekonomické oddělení nemocnice. Právě z tohoto důvodu se všichni na místě odvolali.