Invalidní důchodce z domu č. 4 na ulici K. H. Máchy v Bruntále je již čtrnáct dnů v šoku. U schránek se válejí cizí dopisy. Ke krabici na odhazování reklamních letáků tam již dva týdny někdo nosí poštu pro obyvatele jiných domů na stejné ulici. Některé písemnosti patřily i lidem z ulic Kavalcovy a Pod Vrbami. Další část pošty měl nájemník i jeho sousedi přímo ve svých schránkách. Mnozí je tak jako jiné nepotřebné tiskoviny odhodili ke krabici.

„Nejdříve jsem v prvních dnech dopisy roznesl po adresátech. Už mi to ale vadí, že se mi ve schránce a u vchodu objevují stále další a další zásilky. Opakovaný vtip už není vtipem,“ rozhořčil se nálezce, invalidní důchodce. Diví se, komu že to písemnosti svěřili a kdo je řádně nedoručil. Dopisy nesl i na poštu, ale tam mu sdělili, že je doručuje jiná firma. „Někomu se asi nechtělo hledat baráky, a tak to hodil, kam ho napadlo,“ konstatoval důchodce.

Přitom se obává, že by mohlo dojít ke zneužití osobních údajů. „Mně osobně také přišla obálka z banky, která mi nepatřila. Nechtěl bych, aby mi ji cizí rozlepil a přečetl si mé rodné číslo a stav konta,“ pohoršoval se důchodce. Když doručoval osobně cizí obálky adresátům, byli značně překvapeni: „Byli z toho úplně vykulení. Velice se divili.“

Velkou část písemností tvořila pošta pro klienty ČSOB Penzijního fondu Stabilita. „Poprvé v letošním roce z důvodu snížení nákladů na poštovné nám byla nabídnuta možnost využít služeb takzvaného alternativního distributora. Jedná se o mezinárodní společnost TNT Post, která je držitelem poštovní licence a všech potřebných certifikátů k rozesílání adresných zásilek,“ vyjádřil se Jiří Chramosta, pověřený řízením provozního úseku fondu.

Představitelé penzijního fondu předali neprodleně po upozornění Deníku reklamaci na doručení firmě TNT Post a požaduje vysvětlení celé situace. „Samozřejmě, že není obvyklou praxí, aby penzijní fond nechával pohazovat výpisy ze smluv o penzijním připojištění po chodbách domů nebo do poštovních schránek, kam nejsou určeny,“ bránil dobré jméno společnosti Jiří Chramosta.

Podle prvních reakcí firmy TNT neodvedl doručovatel v Bruntále dobře svou práci. Fond sjednal na úterý 22. července schůzku s představiteli TNT Post za účasti generálních ředitelů obou společností.