Ta se podle žalující strany měla roky odehrávat ve Vlastivědném muzeu Jesenicka. Podle dobře obeznámeného zdroje své podřízené psychicky terorizovala dnes již bývalá ředitelka Veronika Rybová, která ve funkci na vlastní žádost skončila k 31. srpnu.

Jedna z bývalých pracovnic muzea Hana Hošková se nyní u soudu domáhá ochrany osobnosti a náhrady nemajetkové újmy. Po svém tehdejším zaměstnavateli požaduje odškodnění v částce více než tři sta tisíc korun. Podle její advokátky Balkis Al-Wahaishiové Hana Hošková kvůli nevhodnému chování ze strany nadřízené trpěla psychickými problémy a musela vyhledat pomoc psychiatra, ke kterému stále ještě dochází.

Soudní jednání nezačalo. Právní zástupce žalované strany totiž podal námitku pro podjatost soudkyně a přísedících. Podle něj je senát ovlivněný článkem v místním periodiku Jesenický týdeník. Vydavatel listu Miroslav Chovanec totiž uveřejnil, že soud bude řešit průlomovou kauzu týkající se šikany ve významné instituci v Jeseníku. Nic konkrétního kromě data konání soudu přitom neuvedl.

„Jednání se ruší a o podané námitce pro podjatost se bude jednat v Ostravě,“ uvedla soudkyně Ivana Ondryášová. Advokátka Hany Hoškové rovněž potvrdila, že se několikrát snažila dosáhnout smíru mimosoudní cestou. „Mé mandantce by dostačovala omluva, což ovšem protistrana odmítá,“ konstatovala Balkis Al-Wahaishiová.

Dodala, že ve prospěch její mandantky by měla svědčit řada lidí. Většinou jde o bývalé pracovníky muzea.

Veronika Rybová i její právník se k celé věci vyjádřit odmítli. Rybová působila na vedoucí pozici jesenického muzea deset let. Předtím pracovala jako ředitelka Městských kulturních zařízení v Litoměřicích, ale i tam měla vyhrocené vztahy se svými podřízenými.